Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń - 58-550-50-99

  Ilość produktów: 0
  Suma netto: 0,00 zł
  Suma brutto: 0,00 zł
  Został poprawnie dodany do koszyka
  Powrót

  BHP w rolnictwie

   

  Bhp w rolnictwie

  Praca rolnika jest nie tylko ciężka, ale i niebezpieczna. Statystyki pokazują, że ilość wypadków przy pracach rolniczych jest nadal bardzo wysoka. Wpływ na to ma złożony charakter środowiska pracy rolnika - ta sama osoba wykonuje różne prace i jest narażona na wiele czynników ryzyka.  Pozytywną informacją jest obserwowana tendencja spadkowa nieszczęśliwych zdarzeń wynikająca ze wzrastającej świadomości i kultury pracy.

  Obok rolników, szczególnie narażeni na czynniki ryzyka są także członkowie ich rodzin uczestniczący w pracach rolnych, pomagający w gospodarstwie, mieszkający jednocześnie na terenach rolniczych czy spożywający skażoną żywność. Ze względu na fakt, że rolnictwo było i nadal pozostaje dziedziną zdominowaną przez gospodarstwa rodzinne, główny ciężar dbania o zdrowie i bezpieczeństwo członków gospodarstwa spada na samych rolników.

  Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, wdrażana w starych państwach członkowskich Unii Europejskiej od 2005r., wprowadziła między innymi powiązanie otrzymania płatności bezpośrednich i płatności specyficznych dla określonych kierunków produkcji, z obowiązkiem spełniania określonych standardów przez gospodarstwo, zwanych minimalnymi wymogami wzajemnej zgodności (cross compliance). Wymogi te dotyczą nie tylko prowadzonej w gospodarstwie produkcji rolniczej, ale także innych aspektów, w tym BHP.

  Bhp w hodowli zwierząt

  Bhp w hodowli zwierząt

  Hodowla zwierząt związana jest ze znacznym ryzykiem wypadków. Ryzyko to zwiększone jest podczas karmienia, dojenia i zabiegów higienicznych. Podczas obsługi zwierząt odnotowywane są również upadki osób na zanieczyszczonych karmą lub odchodami korytarzach, a także uderzenia i przygniecenia przez urządzenia służące do przygotowywania karmy oraz upadające przedmioty. Z danych KRUS wynika, że rocznie ok. 2 000 osób doznaje urazu podczas pracy ze zwierzętami, a kilka traci życie. W nowoczesnych, specjalistycznych gospodarstwach rolnych praca przy tych zwierzętach jest w większości zmechanizowana, co znacznie obniża ryzyko wypadku podczas pracy ze zwierzętami. O ile zagrożenia powodujące wypadki są łatwo identyfikowane, to zagrożenia mogące powodować choroby (np.: pylicę, astmę oskrzelową, głuchotę) są trudne do zdiagnozowania. Objawy tych chorób często nie są wiązane z narażeniem na czynniki powszechnie występujące podczas pracy związanej z hodowlą trzody chlewnej. Jednak od wielu lat rośnie liczba stwierdzanych chorób zawodowych, co przede wszystkim związane jest z rosnącą świadomością szkodliwości narażenia na takie czynniki jak środki chemiczne, pył czy hałas.

  Bhp w uprawach rolnych

  Bhp w uprawach rolnych

  W konsekwencji postępującej mechanizacji i chemizacji rolnictwa, niczym nadzwyczajnym jest codzienny kontakt z pestycydami i innymi chemicznymi środkami ochrony roślin, co ma istotny wpływ na zdrowie rolników i ich rodzin. Ponadto mechanizacja wpływa na zwiększenie narażenia na hałas oraz pył rolniczy. W gospodarstwach sadowniczych najistotniejszym zagrożeniem zdrowia i życia są chemiczne środki ochrony roślin. W roku 2008 w Polsce do użytku dopuszczono 809 preparatów środków ochrony roślin. W związku z tak dużą różnorodnością i dostępnością, środki chemiczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a niekiedy życia człowieka. Wchłaniają się one przede wszystkim przez drogi oddechowe, jak również przez przewód pokarmowy i skórę. Środki ochrony roślin mogą być przyczyną wielu schorzeń: od zatruć powodujących nudności, zawroty głowy czy wymioty, przez różnego rodzaju choroby skóry, alergie, po choroby nowotworowe i co ważniejsze mogą ujawniać się nawet po wielu latach.

  Rodzaje zagrożeń zdrowia w gospodarstwach rolnych

  • Zagrożenia biologiczne - to zjawisko bardzo powszechne w środowisku rolniczym. Biologiczne czynniki szkodliwe to mikro-i makroorganizmy oraz substancje przez nie wytwarzane, które wywierają szkodliwy wpływ na organizm człowieka i mogą wywoływać choroby zawodowe, zwłaszcza układu oddechowego i skóry.

  • Pył rolniczy - zapylenie jest powodem problemów zdrowotnych dla ponad 7,5 miliona ludności wiejskiej. W przypadku pyłu rolniczego, objawy chorobowe zwykle nie występują od razu, ale dopiero w kilka godzin po pracy połączonej z wdychaniem znacznych ilości pyłu. Dlatego właśnie nie tylko narażonym rolnikom, ale i lekarzom niejednokrotnie trudno jest powiązać występowanie objawów chorobowych z mającym miejsce wcześniej narażeniem na pył podczas pracy.

  • Hałas - głównym źródłem hałasu w procesie produkcji trzody chlewnej są zwierzęta. W chlewniach, zwłaszcza podczas karmienia, hałas może sięgać 100 dB. Ponadto, źródłami hałasu występującymi w rolnictwie są: ciągniki rolnicze (wyposażone w silniki spalinowe o różnych mocach), współpracujące z zestawem maszyn rolniczych oraz samojezdne maszyny rolnicze (np. kombajny), maszyny warsztatowe, sortowniki i podajniki oraz pilarki spalinowe i elektryczne.

  • Chemiczne środki do odkażania i dezynfekcji - zagrożeniem, którego nie można ignorować, są środki chemiczne wykorzystywane do odkażania i dezynfekcji chlewni, obór, kurników. Tego typu preparaty mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a niekiedy dla życia człowieka. Wchłaniają się przede wszystkim przez drogi oddechowe, jak również przez przewód pokarmowy i skórę.

  • Chemiczne środki ochrony roślin - najistotniejszym zagrożeniem zdrowia i życia w gospodarstwach sadowniczych są chemiczne środki ochrony roślin. Wchłaniają się one przede wszystkim przez drogi oddechowe, jak również przez przewód pokarmowy i skórę.

   

  Zobacz więcej informacji w poradnikach firmy 3M

   

  • Bhp w hodowli trzody chlewnej

   BHP w hodowli trzody chlewnej

   Zobacz - BHP w hodowli trzody chlewnej

  • Bhp w hodowli trzody bydła

   BHP w hodowli bydła

   Zobacz - BHP w hodowli bydła

  • Bhp w sadownictwie

   BHP w sadownictwie

   Zobacz - BHP sadownictwie


   

  Dobierz właściwy sprzęt ochronny

   

  ZESTAW 1* - propozycja dla osób wykonujących lżejsze prace z użyciem środków chemicznych w postaci pyłów i cieczy o mniejszej koncentracji i szkodliwości. Jest skierowany między innymi do pracowników rolnych, ogrodniczych i leśnych, gdzie kontakt bezpośredni i pośredni z chemią może powodować narażenie zdrowia. Zabezpiecza drogi oddechowe, oczy, ręce oraz skórę przed szkodliwym działaniem.

  • Kombinezon ochronny 3M 4540+

   Kombinezon ochronny 3M 4540+
   Oddychalny ale szczelny przed pyłem i opryskami.

   Zobacz ofertę

  • Półmaska 3M 6200 z filtropochłaniaczem A2P2

   Półmaska 3M 6200 z filtropochł. A2P2
   Chroni przed pyłem i gazami, oparami organicznymi.

   Zobacz ofertę

  • Gogle 3M 2890 SA

   Gogle ochronne 3M 2890 SA
   Szczelne gogle chroniące przed pyłem i opryskami.

   Zobacz ofertę

  • Rękawice KCL-743

   Rękawice chemoodp. KCL-743
   Jednorazowe rękawice nitrylowe odporne chemicznie wg EN374.

   Zobacz ofertę

  • Trzewiki Kings Eurorange

   Trzewiki Kings Eurorange
   Bezpieczne obuwie kat. S3 ze stalowym podnoskiem.

   Zobacz ofertę

  • Nauszniki 3M Optime I

   Nauszniki p-hałas. 3M Optime I
   Popularne i komfortowe o tłumieniu SNR=27dB.

   Zobacz ofertę

    


  ZESTAW 2* - propozycja dla osób wykonujących pracę z użyciem niebezpiecznych środków chemicznych np. pestycydów. Przykładowe prace to: czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń chowu zwierząt, opryski upraw, odkażanie gleby, przygotowanie oprysku z ciekłego koncentratu. Zalecany również do prac dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych. Zabezpiecza drogi oddechowe, oczy, ręce oraz skórę przed szkodliwym działaniem chemii w postaci pyłów oraz aerozoli i oparów cieczy.

  • Kombinezon ochronny 3M 4565

   Kombinezon ochronny 3M 4565
   Szczelny przed mocno rozpyloną cieczą zgodnie z EN14605.

   Zobacz ofertę

  • Maska 3M 6800 z filtropochłaniaczem ABEK1 P2

   Maska 3M 6800 z filtropochł. ABEK1P2
   Chroni przed pyłami i większością trujących gazów i oparów.

   Zobacz ofertę

  • Rękawice ochronne KCL-730

   Rękawice chemoodp. KCL-730
   Nitrylowe, odporne chemicznie wg EN374 o większej wytrzymałości.

   Zobacz ofertę

  • Kalosze Dunlop Protomastor

   Kalosze Dunlop Protomastor
   Szczelne obuwie z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową.

   Zobacz ofertę

  • Nauszniki 3M Optime I

   Nauszniki p-hałas. 3M Optime I
   Popularne i komfortowe nauszniki o tłumieniu SNR=27dB.

   Zobacz ofertę


  ZESTAW 3* - propozycja dla osób pracujących np. przy usuwaniu gnojowicy i innych pracach wykonywanych pod ciśnieniem. Kombinezon zabezpiecza przed strumieniem cieczy podawanej pod ciśnieniem. Zestaw zabezpiecza drogi oddechowe i skórę przed czynnikami biologicznymi i dodatkowo chroni przed nieprzyjemnym zapachem dzięki półmasce z węglem aktywnym.

  • Kombinezon ochronny 3M 4570

   Kombinezon ochronny 3M 4570
   Szczelny przed cieczą pod ciśnieniem zgodnie z EN14605.

   Zobacz ofertę

  • Półmaska filtracyjna 3M 9914

   Półmaska filtracyjna 3M 9914
   Chroni przed pyłami i neutralizuje uciążliwe zapachy.

   Zobacz ofertę

  • Gogle 3M 2890 SA

   Gogle ochronne 3M 2890SA
   Szczelne gogle chroniące przed pyłem i opryskaniem.

   Zobacz ofertę

  • Rękawice ochronne KCL-730

   Rękawice chemoodp. KCL-730
   Nitrylowe, szczelne rękawice o większej wytrzymałości.

   Zobacz ofertę

  • Kalosze Dunlop Protomastor

   Kalosze Dunlop Protomastor
   Szczelne obuwie z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową.

   Zobacz ofertę

  • Nauszniki 3M Optime I

   Nauszniki p-hałas. 3M Optime I
   Popularne i komfortowe o tłumieniu SNR=27dB.

   Zobacz ofertę

    

   

  ZESTAW 4* - propozycja dla osób wykonujących niebezpieczne prace mechaniczne, np. cięcie drewna, szlifowanie. Pyły drewna twardego mogą powodować nowotwory stąd potrzeba dobrej ochrony przed zapyleniem. Przy szlifowaniu odpryski poruszają się z dużą prędkością i nawet bardzo małe mogą nieodwracalnie uszkodzić oko dlatego zamiast okularów warto zastosować gogle ochronne.

  • Kombinezon ochronny 3M 4515

   Kombinezon ochronny 3M 4515
   Lekki i oddychalny kombinezon przeciwpyłowy.

   Zobacz ofertę

  • Półmaska filtracyjna 3M Aura 9312

   Półmaska filtracyjna 3M Aura 9312+
   Komfortowa maska przeciwpyłowa klasy FFP1.

   Zobacz ofertę

  • Gogle 3M 2890 SA

   Gogle ochronne 3M 2890 S
   Szczelne gogle odporne na zarysowania.

   Zobacz ofertę

  • Rękawice Polrok PK700

   Rękawice ochronne Polrok PK700
   Rękawice odporne na przecięcia wg normy EN388.

   Zobacz ofertę

  • Trzewiki Kings Eurorange

   Trzewiki Kings Eurorange
   Bezpieczne obuwie kat. S3 ze stalowym podnoskiem.

   Zobacz ofertę

  • Nauszniki 3M Optime II

   Nauszniki p-hałas. 3M Optime II
   Popularne i komfortowe o tłumieniu SNR=31dB.

   Zobacz ofertę

    

   

  ZESTAW 5* - propozycja dla osób wykonujących lżejsze prace w gospodarstwie: przycinanie gałęzi, prace remontowe, obsługa maszyn rolniczych.

   

  • Kombinezon ochronny 3M 4515

   Kombinezon ochronny 3M 4515
   Lekki i oddychalny kombinezon przeciwpyłowy.

   Zobacz ofertę

  • Półmaska filtracyjna 3M Aura 9312

   Półmaska filtracyjna 3M Aura 9312+
   Komfortowa maska przeciwpyłowa klasy FFP1.

   Zobacz ofertę

  • Okulary 3M Securefit 401

   Okulary 3M Securefit 401
   Odporne na zarysowania i zaparowanie.

   Zobacz ofertę

  • Rękawice RS Citrin

   Rękawice ochronne RS Citrin
   Komfortowe i odporne na zużycie pokryte nitrylem.

   Zobacz ofertę

  • Trzewiki Kings Eurorange

   Trzewiki Kings Eurorange
   Bezpieczne obuwie kat. S3 ze stalowym podnoskiem.

   Zobacz ofertę

  • Nauszniki 3M Optime I

   Nauszniki p-hałas. 3M Optime I
   Popularne i komfortowe o tłumieniu SNR=27dB.

   Zobacz ofertę

   
  *Powyższe zestawy są przykładową propozycją sprzętu ochronnego. Dobór sprzętu należy każdorazowo określać na podstawie oceny ryzyka na danym stanowisku. Np. typ pochłaniacza musi być odpowiednio dobrany do substancji chemicznej a nauszniki przeciwhałasowe do poziomu hałasu.
   

   

  Zobacz ofertę wybranych produktów 3M dla rolnictwa

   

  Ochrona dróg oddechowych

  • Półmaska 3M serii 6000

   Półmaska 3M serii 6000
   Popularna półmaska 3M z elastomeru.
    

   Zobacz ofertę

  • Półmaska 3M serii 7500

   Półmaska 3M serii 7500
   Półmaska z silikonu o wyjątkowym komforcie i trwałości

   Zobacz ofertę

  • Maska 3M serii 6000

   Maska pełnotwarzowa 3M serii 6000
   Maska o szerokim polu widzenia
    

   Zobacz ofertę

   
  Do powyższych półmasek i maski pełnotwarzowej musisz dobrać odpowiedni pochłaniacz lub pochłaniacz i filtr mocowany nakładką 3M-501
  • Pochłaniacz 3M 6055 - A2

   Pochłaniacz 3M 6055 - A2
   Pochłaniacz A2 chroni przed gazami i oparami organicznymi.

   Zobacz ofertę

  • Pochłaniacz 3M 6059 - ABEK1

   Pochłaniacz 3M 6059 - ABEK1
   Pochłaniacz ABEK1 chroni przed gazami i oparami organicznymi, nieorganicznymi, kwaśnymi oraz amoniakiem.

   Zobacz ofertę

  • Filtr 3M 5925- P2

   Filtr 3M 5925 - P2
   Filtr przeciwpyłowy klasy P2 chroni przed pyłem ze skutecznością min. 94%

   Zobacz ofertę

  • Pokrywka filtra 3M 501

   Nakładka filtra 3M 501
   Zastosuj nakładki jeśli chcesz użyć filtra P2 razem z pochłaniaczem A2 lub ABEK1

   Zobacz ofertę

   
  Jeżeli zagrożeniem jest jedynie zapylenie to możesz użyć półmasek filtracyjnych jednokrotnego użytku
  • Półmaska filtracyjna 3M AURA 9312+

   Półmaska filtracyjna 3M AURA 9312+
   Doskonała półmaska przeciwpyłowa klasy P1 o niskich oporach przy oddychaniu

   Zobacz ofertę

  • Półmaska filtracyjna 3M 9914

   Półmaska filtracyjna 3M 9914
   Półmaska przeciwpyłowa klasy P1, która dodatkowo neutralizuje nieprzyjemne zapachy

   Zobacz ofertę  Ochrona twarzy i oczu


  • Okulary 3M Securefit 401

   Okulary 3M Securefit 401
   Odporne na zarysowania i zaparowanie.

   Zobacz ofertę

  • Okulary 3M Securefit 402

   Okulary 3M Securefit 402
   Wersja z szarą szybką przyciemnianą.

   Zobacz ofertę

  • Gogle 3M 2890 SA

   Gogle 3M 2890 SA
   Szczelne gogle odporne na zarysowania.

   Zobacz ofertę

  • Osłona twarzy 3M G500

   Osłona twarzy 3M G500
   Idealny zestaw do prac ogrodniczych.

   Zobacz ofertę   
   

  Odzież ochronna

  • Kombinezon ochronny 3M 4515

   Kombinezon 3M 4515
   Przeciwpyłowy do podstawowych prac.

   Zobacz ofertę

  • Kombinezon ochronny 3M 4540+

   Kombinezon 3M 4540+
   Do lżejszych prac z użyciem rozpylonych cieczy.

   Zobacz ofertę

  • Kombinezon ochronny 3M 4565

   Kombinezon 3M 4565
   Do niebezpiecznych środków chwastobójczych.

   Zobacz ofertę

  • Kombinezon ochronny 3M 4570

   Kombinezon 3M 4570
   Do niebezpiecznych cieczy pod ciśnieniem.

   Zobacz ofertę  Ochrona słuchu


  • Nauszniki 3M Optime I

   Nauszniki 3M Optime I
   Do niskiego hałasu - tłumienie SNR=27dB.

   Zobacz ofertę

  • Nauszniki 3M Optime II

   Nauszniki 3M Optime II
   Do średniego hałasu - tłumienie SNR=31dB.

   Zobacz ofertę

  • Nauszniki 3M Optime III

   Nauszniki 3M Optime III
   Do dużego hałasu - tłumienie SNR=35dB.

   Zobacz ofertę

   

   

  Wpisz poniższy kod na stronie koszyka do 30 czerwca 2018 i uzyskaj
  dodatkowy upust 7% na produkty firmy 3M.

  Promocja 3M

  Zamknij