Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń - 58-550-50-99

  Ilość produktów: 0
  Suma netto: 0,00 zł
  Suma brutto: 0,00 zł
  Został poprawnie dodany do koszyka
  Powrót

  Praca na wysokości

  ICD.pl 30 May 2011 Ochrona przed upadkiem

  Praca na wysokości może narazić pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub życia na skutek upadku lub innego poważnego zdarzenia. Wypadki związane z pracami wysokościowymi stanowią dużą część wszystkich wypadków przy pracy - szczególnie śmiertelnych. Rocznie w Polsce dochodzi do około 5000 wypadków będących następstwem upadku z wysokości, w wyniku których 150 osób ponosi śmierć na miejscu lub odnosi ciężkie obrażenia. (źródło: GUS-dane 2005r.)

  Przepisy prawa polskiego i europejskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują pracodawców zatrudniających osoby wykonujące prace na wysokości do zapewnienia właściwych środków chroniących przed upadkiem. Jeżeli jest to możliwe, prace należy organizować tak, aby pracownicy znajdowali się poza strefą zagrożenia upadkiem z wysokości. W przypadku jednak, gdy prace na wysokości będą wykonywane w miejscu i w sposób zagrażający bezpieczeństwu należy dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego sprzętu, który zapewni właściwe warunki pracy.

  Stosuje się przy tym zasadę pierwszeństwa środków ochrony zbiorowej (balustrady i siatki ochronne) nad środkami ochrony osobistej (indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości). Prawidłowy wybór sprzętu powinien uwzględniać charakter wykonywanej pracy. Wyborowi i używaniu środków ochronnych właściwych dla każdego stanowiska pracy powinno towarzyszyć specjalistyczne szkolenie i badanie lekarskie. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do odpowiedniego zaplanowania prac wysokościowych oraz zapewnienia nadzoru nad ich wykonywaniem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości podlega okresowym przeglądom kontrolnym wykonywanym przez wykwalifikowany personel. Przeglądy okresowe nie zwalniają użytkowników z każdorazowej kontroli sprzętu przed użyciem.
  Jako Środek Ochrony Indywidualnej (PPE), sprzęt chroniący przed upadkiem musi spełniać wymagania zharmonizowanych norm europejskich (EN). Wymagane jest umieszczanie na wyrobach oznakowania CE zawierającego między innymi numer odnośnej normy europejskiej.

  Na podstawie materiałów firmy PROTEKT


  NORMY dotyczące sprzętu chroniącego przed upadkiem:

  • PN-EN 353-1 Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą
  • PN-EN 353-2 Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą
  • PN-EN 354 Linki bezpieczeństwa
  • PN-EN 355 Amortyzatory
  • PN-EN 358 Systemy ustalające pozycję przy pracy
  • PN-EN 360 Urządzenia samohamowne
  • PN-EN 361 Szelki bezpieczeństwa
  • PN-EN 362 Łączniki
  • PN-EN 363 Systemy powstrzymywania spadania
  • PN-EN 795-A1 Punkty kotwiczące umieszczone na powierzchniach pionowych, poziomych i pochyłych (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej)
  • PN-EN 795-A2 Punkty kotwiczące umieszczone na pochyłych ścianach (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej)
  • PN-EN 795-B Tymczasowe urządzenia kotwiczące umożliwiające demontaż i transport
  • PN-EN 795-C Urządzenia kotwiczące wyposażone w prowadnice giętkie poziome "lina życia" dopuszczalne nachylenie 15° (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej)
  • PN-EN 795-D Urządzenia kotwiczące wyposażone w sztywną poziomą prowadnicę w postaci szyny (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej)
  • PN-EN 813 Pasy biodrowe do pracy w podwieszeniu
  • PN-EN 1496 Ratunkowe urządzenie podnosząco-opuszczające
  • PN-EN 1497 Sprzęt ratowniczy (szelki ratownicze).

  Zobacz poniższy filmik i przekonaj się sam dlaczego należy zabezpieczać się podczas prac wysokościowych!

  0 komentarzy

  * pola wymagane
   Zamknij