Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń - 58-550-50-99

  Ilość produktów: 0
  Suma netto: 0,00 zł
  Suma brutto: 0,00 zł
  Został poprawnie dodany do koszyka
  Powrót

  Książka ''Posadzkarz'' - KaBe

  Nr artykułu: W-0800272
  24,70
  zł/szt. netto
  25,94
  zł/szt. brutto
  Opakowanie: 1 szt.
  Ilość została automatycznie zwiększona do wielokrotności opakowania.
  szt.

  Szczegółowy opis

  Posadzkarz

  Wydawnictwo: Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”
  Autor: A. Sieniawska-Kuras
  Format: A5
  Liczba stron: 151
  Wydanie: II
  Rok i miejsce wydania: Krosno 2009
  Oprawa: kolorowa, foliowana

  Charakterystyka książki:
  W książce zebrano podstawowe wiadomości dotyczące wykonywania robót posadzkarskich.
  Książka jest przeznaczona dla osób dorosłych pragnących zdobyć zawód posadzkarza w drodze samokształcenia bądź uczęszczających na odpowiednie kursy. Może być ona wykorzystana przez uczniów szkół zawodowych budowlanych.

  Spis treści:
  1. Wiadomości wstępne
  1.1. Charakterystyka zawodu posadzkarza
  1.2. Elementy budynków
  1.3. Przygotowanie procesu budowlanego
  1.4. Zasady organizacji robót posadzkarskich
  1.5. Normy w praktyce posadzkarza
  1.6. Obmiar podłóg i okładzin
  2. Materiały budowlane
  2.1. Drewno
  2.2. Korek
  2.3. Naturalne materiały kamienne i kruszywa budowlane
  2.4. Mineralne spoiwa budowlane
  2.5. Zaczyny i zaprawy
  2.6. Betony
  2.7. Ceramika budowlana
  2.8. Wyroby metalowe
  2.9. Lepiszcza bitumiczne
  2.10. Tworzywa sztuczne
  3. Zawodowy rysunek techniczny
  3.1. Oznaczenia graficzne na rysunku budowlanym
  3.2. Elementy składowe projektu budowlanego
  3.3. Dokumentacja rysunkowa do robót posadzkarskich
  3.4. Zasady doboru barw
  4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
  4.1. Podstawowe obowiązki pracodawców, majstrów, brygadzistów i pracowników w zakresie bhp
  4.2. Obsługa urządzeń elektrycznych
  4.3. Zasady bezpieczeństwa pracy z materiałami szkodliwymi i łatwo palnymi
  4.4. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
  5. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne podłóg
  5.1. Podłoga i jej elementy składowe
  5.2. Wymagania techniczne stawiane podłogom
  5.3. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne podłóg
  5.4. Istotne szczegóły w konstrukcjach podłóg
  6. Technologia wykonywania podkładów i izolacji
  6.1. Warunki przystąpienia do robót
  6.2. Wyznaczanie położenia poziomu posadzek
  6.3. Zasady wykonywania izolacji termicznych
  6.4. Zasady wykonania izolacji akustycznych
  6.5. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, paroszczelnych i wodoszczelnych
  6.6. Wykonywanie warstwy ochronnej
  6.7. Wykonywanie podkładów monolitycznych
  6.8. Wykonywanie podkładów suchych
  6.9. Układanie podkładu na legarach (ślepej podłogi)
  6.10. Metody mierzenia wilgotności podkładu
  6.11. Najczęstsze błędy popełniane podczas wykonywania podkładów
  7. Podłogi z drewna
  7.1. Wiadomości wstępne
  7.2. Parkiet
  7.3. Posadzki z desek i płyt klejonych warstwowych
  7.4. Posadzki z paneli
  7.5. Remont i przebudowa podłóg z drewna
  7.6. Badania podczas odbioru posadzek drewnianych
  8. Posadzki z tworzyw sztucznych
  8.1. Wiadomości wstępne
  8.2. Posadzki ze sztywnych płytek z PVC
  8.3. Posadzki z elastycznych wykładzin z PVC
  8.4. Posadzki z wykładzin dywanowych
  8.5. Badania podczas odbioru posadzek z tworzyw sztucznych
  9. Posadzki z materiałów mineralnych
  9.1. Wiadomości wstępne
  9.2. Posadzka z płytek i kształtek ceramicznych kamionkowych (terakota)
  9.3. Posadzki z płytek i płyt kamiennych
  9.4. Badania podczas odbioru posadzek z płytek mineralnych
  9.5. Posadzki bezspoinowe z betonu
  9.6. Posadzki lastrykowe
  9.7. Badania podczas odbioru posadzek bezspoinowych z materiałów mineralnych
  10. Okładziny ścian wewnętrznych i cokołów
  10.1. Wiadomości wstępne
  10.2. Okładziny z drewna i tworzyw drzewnych
  10.3. Okładziny z tworzyw sztucznych
  10.4. Okładziny z płytek ceramicznych
  10.5. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
  10.6. Okładziny cokołów
  Literatura
  Zamknij