Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń - 58-550-50-99

  Ilość produktów: 0
  Suma netto: 0,00 zł
  Suma brutto: 0,00 zł
  Został poprawnie dodany do koszyka
  Powrót

  Szafy na materiały niebezpieczne

  ICD.pl 25 July 2012 Składowanie substancji niebezpiecznych

  Podstawowe informacje

  Większość zakładów pracy - niezależnie od profilu działalności - stosuje lub posiada substancje niebezpieczne np. ciecze palne oraz łatwopalne, silne kwasy, substancje agresywne chemicznie. Składowanie tego typu substancji często wiąże się z ryzykiem wystąpienia pożaru.

  Szafy bezpieczeństwa na materiały łątwopalne JUSTRITE

  Aby minimalizować ryzyko pożaru, substancje te należy odpowiednio segregować i składować w specjalnie zaprojektowanych do tego szafach zabezpieczających. Idealnym rozwiązaniem są szafy bezpieczeństwa renomowanej firmy Justrite, zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi na świecie wytycznymi dla bezpiecznego składowania substancji niebezpiecznych.

  Funkcje szaf bezpieczeństwa

  Do podstawowych funkcji szaf zabezpieczających należą:

  • Ochrona substancji łatwopalnych przed dostępem ognia, w czasie umożliwiającym bezpieczną ewakuację personelu w przypadku wystąpienia pożaru.
  • Prawidłowa segregacja i składowanie substancji niebezpiecznych. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia pożaru oraz zwiększa wydajność pracy, dzięki możliwości składowania substancji niebezpiecznych w bezpośrednim otoczeniu stanowiska pracy.
  • Szybka identyfikacja zawartości szafy nawet w warunkach silnego zadymienia lub awarii oświetlenia,  dzięki zastosowaniu czytelnych naklejek odblaskowych.
  • Zabezpieczenie dostępu do substancji niebezpiecznych przez osoby do tego nieupoważnione.

  Szafy bezpieczeństwa - wymagania

  Wymagania wobec konstrukcji szaf zabezpieczających znajdują się w rozdziale 30 przepisów NFPA – Płyny palne oraz łatwopalne, oraz w różnych przepisach OSHA. Szafy zabezpieczające muszą posiadać m.in.: podwójne ściany z blachy stalowej o grubości 1mm z izolacyjną pustką powietrzną o grubości 38 mm we wszystkich ścianach, łącznie z drzwiami szafy o progu uniesionym o 51 mm nad dno szafy. Drzwi  dodatkowo muszą być wyposażone w trzypunktowy systemem zatrzasków oraz oznaczenie „Łatwopalne – nie zbliżać się z ogniem”. Ponadto wszystkie spoiny musza być spawane, nitowane lub uszczelnione w innej równie skutecznej metodzie.
  Zgodnie z powyższymi wytycznymi, opracowanymi przez NFPA oraz OSHA, niezależne instytucje badawcze takie jak FM oraz UL, zdefiniowały procedury testów mających na celu sprawdzenie bezpieczeństwa składowania substancji łatwopalnych w przypadku wystąpienia pożaru. Szafa spełnia wymagania jeśli podczas 10-minutowej próby ogniowej, jej wewnętrzna temperatura nie wzrośnie powyżej 163°C, zgodnie z określoną przez NFPA 251 standardową krzywą przebiegu temperatury względem czasu.

  Szafa bezpieczeństwa - funkcje

  Poniżej wymieniono elementy decydujące o bezpieczeństwie szaf Justrite:

  • Podwójne ściany z blachy stalowej o grubości 1 mm. Izolacyjna pustka powietrzna zapewnia odporność na wypadek pożaru.
  • Konstrukcja całkowicie spawana gwarantuje długotrwałe zachowanie geometrii szafy. Redukcja szczelin powietrznych zwiększa bezpieczeństwo w razie wystąpienia pożaru.
  • Czytelna, odblaskowa naklejka „Łatwopalne - nie zbliżać się z ogniem” informuje o zawartości szafy nawet w warunkach słabej widoczności lub zadymienia. Dodatkowa naklejka na dole szafy zapewnia widoczność w sytuacji wysoko unoszącego się dymu.
  • Narożniki drzwi zostały zaokrąglone, aby wykluczyć ryzyko przypadkowego zaczepienia. 
  • W szafach samozamykających zastosowano specjalny topliwy łącznik. Utrzymuje on drzwi w pozycji otwartej, zaś w przypadku pożaru, gdy temperatura przekroczy 74°C, ulega stopieniu, powodując zatrzaśnięcie się szafy i ochronę jej zawartości. Szafy dwudrzwiowe zamykają się sekwencyjnie.
  • Trzypunktowy system zatrzasków zapewnia bezpieczne oraz szczelne zamknięcie szafy. Posiada wysoką odporność cieplną.
  • Ukryta w drzwiach klamka zmniejsza ryzyko przypadkowego zaczepienia. Dodatkowo pozwala na zabezpieczenie zawartości szafy przy pomocy kłódki lub poprzez zamknięcie na klucz.
  • Półki nachylone tak, aby kierować niebezpieczne wycieki do tyłu i na dół do misy zbiorczej. Półki odpowiadają normom ANSI, ich nośność dopuszczalna to 159 kg.
  • Spawane haki półek zatrzaskują się po zainstalowaniu półki, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo ustawionych na nich pojemników. Możliwość regulacji wysokości półek co 76mm.
  • Gniazdo pozwalające na podłączenie kabla uziemiającego, a tym samym bezpieczne odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Opcjonalne wsporniki sejsmiczne zwiększające stabilność oraz odporność na wstrząsy w razie wystąpienia trzęsienia ziemi.
  • Dwa otwory wentylacyjne wyposażone w pułapkę ogniową. Potrzeba zastosowania wentylacji jest określana przez lokalnego inspektora Straży Pożarnej oraz inspektora BHP. W przypadku braku użytkowania, zaleca się ich zamknięcie przy użyciu dostarczonych korków.
  • Szczelna misa zbiorcza o głębokości 51 mm służąca gromadzeniu wycieków.
  • Regulowane nóżki umożliwiające wypoziomowanie szafy na nierównych powierzchniach.

  Dobór szafy bezpieczeństwa

  Podczas wyboru szafy bezpieczeństwa należy wziąć pod uwagę dwa czynniki: 
  • Rodzaj substancji niebezpiecznej - jest to podstawowy czynnik decydujący o wyborze szafy. Decyduje on o doborze materiału z którego musi być wykonana szafa, a także wpływa częściowo na jej cechy funkcjonalne. Według powyższego kryterium szafy zabezpieczające Justrite możemy podzielić na: szafy bezpieczeństwa na substancje łatwopalne oraz szafy bezpieczeństwa na substancje korozyjne i kwasy.
  • Funkcjonalność – istotnym elementem podczas doboru szafy jest określenie jej cech funkcjonalnych, takich jak: pojemność, rodzaj przechowywanych pojemników,  możliwość instalacji szafy bezpośrednio na stanowisku pracy, czy też samozamykające się drzwi. Firma Justrite posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz rodzajów szaf bezpieczeństwa, dzięki czemu jest w stanie sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających klientów.

  Rodzaje szaf bezpieczeństwa

  Szafy zabezpieczające mogą się znacznie różnić w zależności od ich przeznaczenia. W oparciu o szafy renomowanej firmy Justrite możemy dokonać ich zasadniczego podziału ze względu na  funkcjonalność i rodzaj przechowywanej substancji niebezpiecznej.

  Podział szaf bezpieczeństwa ze względu na funkcjonalność

  Wybór szafy bezpieczeństwa powinien zostać dokonany w oparciu o analizę przestrzeni roboczej na stanowisku pracy, częstotliwość użytkowania szafy oraz ilość substancji niebezpiecznych, które to chcemy składować. Firma Justrite posiada w swojej ofercie szeroką gamę szaf bezpieczeństwa, zaprojektowanych w oparciu o powyższe kryteria. Ponadto wyposażono je w dodatkowe cechy funkcjonalne pomagające zwiększyć wydajność oraz bezpieczeństwo pracy z substancjami niebezpiecznymi. Szafy zabezpieczające możemy podzielić w następujący sposób:
  • Szafy bezpieczeństwa stojące – klasyczne szafy stojące o pojemności od 45l do 341l. Do tej grupy zaliczamy m.in. standardowe szafy stojące, szafy podstołowe, zgrabne szafy o specjalnym wąskim profilu oraz stanowiące rozszerzenie przestrzeni magazynowej - szafy nadstawki do ustawiania na szafach standardowych. Szafy zabezpieczające stojące produkowane są w dwóch wariantach: z drzwiami zamykanymi ręcznie oraz z drzwiami samozamykającymi.

   

  Szafa bezpieczeństwa - standardowa

   

  • Szafy bezpieczeństwa ścienne i stołowe – dzięki kompaktowej budowie zajmują niewiele miejsca i można je ustawiać bezpośrednio na stanowisku pracy, zwiększając tym samym wydajność użytkowania substancji niebezpiecznych. W zależności od modelu, umożliwiają składowanie od 15l do 76l substancji niebezpiecznych, idealne do zastosowania w laboratoriach.

   

  Szafa bezpieczeństwa - stołowa

   

  • Szafy bezpieczeństwa na beczki – umożliwiają składowanie substancji łatwopalnych przechowywanych w beczkach o pojemności 200l. Beczki można składować poziomo oraz pionowo. Szafy te mogą służyć jako stacje pompowania substancji łatwopalnych lub zbiorniki odpadów niebezpiecznych.

   

  Szafa bezpieczeństwa - na beczki

   

  Podział pojemników bezpiecznych ze względu na rodzaj przechowywanej substancji niebezpiecznej

  Bardzo istotne podczas doboru szafy zabezpieczającej jest określenie rodzaju substancji niebezpiecznej, która będzie w niej składowana. Ze względu na rodzaj przechowywanej substancji niebezpiecznej, szafy bezpieczeństwa możemy podzielić na:

  • Szafy na substancje palne i łatwopalne – substancje te niosą ze sobą najwyższe ryzyko pożaru oraz wybuchu. Zaliczamy do nich m.in. benzynę, rozpuszczalniki, farby, lakiery oraz wiele innych chemikaliów. Proponowane przez firmę Justrite szafy bezpieczeństwa ”żółte”  na substancje łatwopalne, pozwalają na prawidłową segregację i składowanie tego typu substancji.

   

  Szafy na substancje łatwopalne

   

  • Szafy na kwasy i płyny korozyjne – substancje agresywnie chemiczne nie powinny być przechowywane w zwykłych metalowych szafach z uwagi na ryzyko wejścia w reakcję chemiczną substancji przechowywanej z materiałem szafy. Firma Justrite posiada w swej ofercie przygotowane do tego celu metalowe szafy bezpieczeństwa z polietylenowymi tackami na półkach gromadzącymi drobne wycieki  oraz szafy z powłoką ChemCor® zwiększającą odporność na działanie substancji korozyjnych. Dla najwyżej ochrony przed działaniem silnych kwasów oraz substancji korozyjnych firma Justrite oferuje szafy polietylenowe oraz z laminatu drewnianego.

   

  Szafy na substancje korozyjne

   

  Składowanie substancji niebezpiecznych – uwagi dodatkowe

  Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas składowania substancji niebezpiecznych należy stosować się do poniższych wskazówek:
  • Dbać o utrzymanie szafy w czystości, niezwłocznie usuwać pojawiające się wycieki substancji niebezpiecznych.
  • Chemikalia składować wyłącznie w szczelnie zamkniętych pojemnikach
  • Szafy przechowywać jedynie w pomieszczeniach zadaszonych. Szafy bezpieczeństwa Justrite nie są zaprojektowane do użytkowania na otwartej przestrzeni.
  • Substancje niebezpieczne składować w pojemnikach dobranych w oparciu o rodzaj przechowywanej substancji oraz posiadających niezbędne cechy funkcjonalne. Firma Justrite posiada szeroki wybór specjalnie zaprojektowanych w tym celu pojemników bezpieczeństwa.
  Szafy zabezpieczające posiadają  10 minutową odporność na bezpośrednie oddziaływanie ognia co pozwala na bezpieczną ewakuację pracowników. Głównym celem szaf bezpieczeństwa jest prawidłowa segregacja i  oznaczenie substancji niebezpiecznych oraz minimalizowanie ryzyka pożaru powstałego na skutek nieprawidłowego składowania substancji łatwopalnych. Nie należy mylić z szafami ognioodpornymi.

  0 komentarzy

  * pola wymagane
   Zamknij