Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń - 58-550-50-99

  Ilość produktów: 0
  Suma netto: 0,00 zł
  Suma brutto: 0,00 zł
  Został poprawnie dodany do koszyka
  Powrót

  Rękawice antystatyczne, ESD

  ICD.pl 1 July 2013 Rękawice robocze i ochronne
  Odzież antyelektrostatyczna jest przeznaczona do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem oraz w przemyśle elektronicznym. Wymagania stawiane rękawicom chroniącym przed powstawaniem spontanicznych wyładowań elektrycznych regulują dwie normy:
  • EN 1149 - określa kryteria dla odzieży antystatycznej, przeznaczonej do stref zagrożonych wybuchem.
  • EN 61340 - określa kryteria dla odzieży chroniącej elementy konstrukcyjne wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne.
   

  Norma EN 1149 - Właściwości antystatyczne

  Norma EN1149 wymaga aby kontakt materiału przewodzącego rękawicy z ciałem umożliwiał odpowiednie odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Dzięki temu niwelowane jest ryzyko powstawania spontanicznych wyładowań elektrostatycznych mogących spowodować np. zapłon mieszanki wybuchowej w strefach zagrożonych wybuchem lub uszkodzenie sprzętu elektronicznego. Norma ta składa się z 5 części, z czego pierwsze cztery (EN1149-1,-2,-3,-4) są czystymi normami kontrolnymi. Część piąta (EN 1149-5) zawiera wszystkie parametry dotyczące wymagań i kształtowania, a także odpowiednią metodykę oceniania.
  EN 1149 jest normą dla odzieży – nie została specjalnie skonstruowana na potrzeby rękawic. W związku z powyższym, dobór rękawic antystatycznych powinien zostać poparty szczegółową analizą warunków miejsca pracy.

  Norma EN 61340 - Zdolność odprowadzania ładunków elektrostatycznych

  Norma 61340-0-5-1 reguluje wymagania stawiane materiałom mającym styczność z elementami konstrukcyjnymi wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne (ESDS). Tak jak w przypadku normy EN 1149 zalicza się tu odzież ochronną, zatem również i rękawice. W ramach normy określono metody badań oraz orientacyjne wartości, według których dany materiał nie jest wrażliwy na elektryczność statyczną (ESD). Wyróżniamy dwa kryteria, które muszą spełniać rękawice chroniące przed elektrycznością statyczną:

  1. Kontrola redukcji ładunku odbywa się poprzez pomiar napięcia naładowanej płytki kondensatora poprzez materiał rękawicy ochronnej uziemionej osoby testującej.
  Od Uo=1000V do U(t)=100V w T<=2s.

  2. Wymagania systemowe: dla rękawic używanych
  Opór w punkcie uziemienia Rg 7,5x105<=Rg<=1x1012.

  Zaostrzone wymagania procesów produkcyjnych szczególnie wrażliwych elementów konstrukcyjnych mogą posiadać inne wartości graniczne.\

  Piktogramy do norm EN1149 oraz EN61340

  Piktogramy dla podanych norm nie posiadają żadnych dodatkowych cyfr/oznaczeń, wskazujących precyzyjnie na właściwości  produktów je spełniających. Szczegółowych informacji dotyczących m.in. rezystancji odzieży, należy poszukiwać u producenta. Piktogramy dla wspomnianych norm wyglądają następująco:

  EN 1149              EN61340
      

   

   

  0 komentarzy

  * pola wymagane
   Zamknij