Wyposażenie stanowisk pracy
  Ilość produktów: 0
  Suma netto: 0,00 zł
  Suma brutto: 0,00 zł
  Został poprawnie dodany do koszyka
  Powrót

  Rękawice - ochrona mechaniczna

  ICD.pl 6 listopada 2017 Rękawice robocze i ochronne

   

   

   Rękawice antyprzecięciowe

   

  Uszkodzenia mechaniczne – przecięcia, przekłucia oraz otarcia – należą do najczęściej występujących urazów kończyn górnych. Zagrożenia te występują głównie na stanowiskach pracy związanych z transportem przedmiotów oraz obróbką metali, szkła lub tworzyw sztucznych, w budownictwie oraz przemyśle spożywczym, np. przy porcjowaniu mięsa.

  Ze względu na ciężkość następstw urazów, ochrony rąk można podzielić na chroniące przed:

  • lekkimi urazami mechanicznymi – rękawice chroniące przed urazami, których skutki są powierzchniowe np. obtarcie naskórka, lekkie skaleczenia i które użytkownik jest w stanie łatwo zidentyfikować w odpowiednim czasie. Wystarczającą ochronę zapewniają tutaj już rękawice z kategorii I.
  • średnio ciężkimi urazami mechanicznymi jak np. przecięcia, w tym przecięcie nieostrym nożem z małą energią, ostrymi przedmiotami, obtarcia, ukłucia itp.
  • ciężkimi urazami mechanicznymi np. ukłucia i przecięcia ostrymi nożami z dużą energią, przecięcia nożami z napędem lub ręczną pilarką łańcuchową.

   

  Normy dotyczące wymagań dla rękawic chroniących przed urazami mechanicznymi.

  Wymagania dotyczące rękawic chroniących przed urazami mechanicznymi są zawarte w następujących normach:

   

  PN-EN 388 

  Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.
  Norma opisuje wymagania jakie muszą spełnić rękawice ochronne chroniące przed czynnikami mechanicznymi takimi jak obtarcia, przecięcia i przekłucia, których skutki są poważniejsze niż powierzchniowe. Jest to podstawowa norma wyznaczająca standardy rękawic do ochrony mechanicznej i poniżej została opisana szczegółowo. Rękawice spełniające wymagania tej normy określane są potocznie jako rękawice antyprzecięciowe.

   Piktogram EN 388
    
  PN-EN 381 

  Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową.
  Norma opisuje wymagania jakie muszą spełnić rękawice przeznaczone do ochrony rąk przed przecięciami piłą łańcuchową. Rękawica spełniająca tą normę powinna być oznaczona piktogramem przy którym powinna być umieszczona cyfra oznaczająca klasę ochrony (od 0 do 4), czyli klasę prędkości łańcucha, przy której wykazano odporność rękawic na przecięcie.

  Piktogram EN 381
    
  PN-EN 1082 

  Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi.
  Norma opisuje wymagania jakie muszą spełnić rękawice przeznaczone do ochrony rąk przy pracy z nożami ręcznymi. Rękawice spełniające wymagania tej normy powinny być oznakowane piktogramem. Przy piktogramie nie stosuje się oznaczeń literowych ani cyfrowych.

   Piktogram EN 1082
    
  PN-EN 14328 

  Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciem nożami z napędem.
  Norma opisuje wymagania jakie muszą spełnić rękawice przeznaczone do ochrony rąk przy pracach z nożami z własnym napędem. W przypadku tej normy nie stosuje się specjalnych znaków graficznych oznaczających rodzaj zagrożenia.

   

   

  Norma EN 388


  Wymagania i oznaczenia wg normy EN 388

  Rękawice ochronne spełniające wymagania normy EN 388 (tzw. rękawice antyprzecięciowe) należą do kategorii II ryzyka i zapewniają ochronę przed co najmniej jednym z następujących zagrożeń: ścieranie, przecięcie i przekłucie. Rękawice spełniające wymagania tej normy powinny być bezwzględnie stosowane w przypadku ryzyka uszkodzeń mechanicznych, których skutki są poważniejsze niż powierzchniowe. W praktyce do wszystkich prac w przemyśle wymagających ochrony rąk powinno się stosować rękawice spełniające normę EN 388.
   

  Prawidłowo oznakowane rękawice ochronne wg normy EN 388 muszą posiadać poniższe oznaczenia:

  • znak CE
  • oznaczenie producenta
  • numer lub nazwę handlową rękawicy
  • rozmiar rękawicy
  • piktogram z podanymi poziomami ochrony i numerem normy.

  EN 388 - przykład oznaczenia

  Przykład prawidłowego oznaczenia rękawicy ochronnej spełniającej wymagania normy EN 388.

   

  Nowelizacja normy EN 388

  Norma EN 388:2003 została zastąpiona nową normą EN 388:2016 (PN-EN 388:2017-02), która w założeniu ma lepiej odzwierciedlać przydatność rękawic ochronnych w rzeczywistych warunkach pracy. Nowa norma wnosi poniższe zmiany:

  1. Do tej pory odporność na przecięcie mierzona była nożem okrągłym o stałym nacisku (tzw. Coup Test). Test ten nie do końca był obiektywny i mógł wypaczać wyniki w szczególności jeśli materiał rękawicy powodował tępienie ostrza noża a tak działo się w przypadku, gdy zawierał włókna szklane lub metalowe. W takiej sytuacji testem odniesienia staje się EN ISO 13997, która przewiduje test wymiennym ostrzem o zmiennym nacisku (Tonodynamometer TDM-100).
  2. W związku z nowym w/w testem dodany został piąty znak (litera A, B, C, D, E lub F) pod piktogramem określający poziom ochrony przed przecięciem zgodnie z metodą ISO 13997.
  3. Jeśli w czasie testu materiał, z którego wykonana jest rękawica nie tępi ostrza noża, "Coup Test" pozostaje testem odniesienia. Istnieje jednak dobrowolna możliwość podania poziomu odporności zgodnie z normą ISO 13997.
  4. Badanie odporności na przetarcie wykonywane jest teraz nowym rodzajem papieru ściernego (Klingspor PL31B 180), który jest bardziej powtarzalny od dotychczas stosowanego. Nie pociąga to za sobą zmiany oznaczeń.
  5. Norma przewiduje badanie poziomu ochrony rękawicy przed uderzeniem wg normy EN 13594:2015. Jeśli rękawice zostały poddane badaniu i test został zaliczony pozytywnie to pod piktogramem pojawia się litera „P”.
  Cała norma EN388:2003 zostaje aktualna do 2020 roku i funkcjonuje równolegle do normy EN388:2016. Jest to tzw. okres wdrożeniowy, który trwa 4 lata.


  Piktogram do normy EN 388.

  Poniżej piktogramu znajdują się cyfry i litery określające poziomy odporności rękawicy na dane zagrożenie. Litera X oznacza, że badanie nie zostało wykonane lub nie ma zastosowania.

   

  Piktogram EN 388 - wyjaśnienie oznaczeń
  Różnice w oznaczeniu wg nowej normy EN388:2016 w stosunku do starej normy EN388:20013

   

  Cyfry i litery określające parametry rękawicy przyjmują wartości wg poniższych zależności:
   

  ParametrPoziom
  1
  Poziom
  2
  Poziom
  3
  Poziom
  4
  Poziom
  5
  Odporność na ścieranie (liczba cykli)10050020008000---
  Odporność na przecięcie "Coup Test" (wskaźnik)1,22,55,010,020,0
  Odporność na rozerwanie [N]10255075---
  Odporność na przekłucie [N]2060100150---

   

  ParametrPoziom
  A
  Poziom
  B
  Poziom
  C
  Poziom
  D
  Poziom
  E
  Poziom
  F
  Odporność na przecięcie wg ISO 13977 [N] 2 5 10152230

   

  ParametrPoziom
  P
  Odporność na uderzenie wg EN 13594:2015TAK

   

  Zobacz film o o zmianach jakie wnosi norma EN 388:2016

   

  Dobór rękawic do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi.

  Przy doborze rękawic ochronnych antyprzecięciowych należy przeprowadzić analizę zagrożeń i uwzględnić przede wszystkim następujące czynniki:

  • stopień narażenia rąk pracowników na działanie czynnika szkodliwego (ciężkość urazów),
  • rodzaj wykonywanej pracy (np.: prace proste, prace wymagające lub nie wymagające precyzji i dobrego chwytu) - oprócz własności ochronnych należy wziąć pod uwagę komfort użytkowania, czucie palców i chwytność,
  • rodzaj zagrożeń występujących na stanowisku pracy (przecięcie, przekłucie lub otarcie naskórka),
  • intensywność danego czynnika szkodliwego (np.: rodzaju obsługiwanego narzędzia, przemieszczanego przedmiotu – ręczny nóż, nóż elektryczny lub pilarka łańcuchowa, przedmiot o ostrej krawędzi).

  Do ochrony przed lekkimi urazami mechanicznymi o skutkach powierzchniowych można wybierać rękawice zaliczane do pierwszej kategorii środków ochrony indywidualnej. Do ochrony przed czynnikami mechanicznymi o skutkach poważniejszych niż powierzchniowe zaleca się stosowanie rękawic spełniających wymagania normy EN 388. Rodzaj rękawicy dobieramy tak aby jej poziom ochrony w zakresie danego czynnika (ścieranie, przecięcie, przekłucie) odpowiadał rodzajowi zagrożenia i jego intensywności.
  W przypadku potrzeby zapewnienia ochrony rąk przy wykonywaniu prac w narażeniu na wystąpienie ciężkich urazów rąk należy stosować rękawice specjalistyczne – dla pilarzy, dla użytkowników noży ręcznych, noży z napędem.

  Analiza zagrożeń i dobór optymalnej rękawicy na dane stanowisko pracy wymaga dużego doświadczenia biorąc pod uwagę dużą różnorodność dostępnych rękawic ochronnych.
  Internetowe Centrum Dystrybucji jako partner czołowych europejskich producentów rękawic ochronnych (KCL GmbH, Honeywell , Ansell, Uvex zapewnia fachowe doradztwo i pomoc w doborze optymalnego rozwiązania ochrony rąk.

  0 komentarzy

  * pola wymagane
   Zamknij