Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń - 58-550-50-99

  Ilość produktów: 0
  Suma netto: 0,00 zł
  Suma brutto: 0,00 zł
  Został poprawnie dodany do koszyka
  Powrót

  Przyłbice samościemniające

  ICD.pl 29 March 2020 Ochrona twarzy i oczu

  Dobór przyłbic samościemniających oraz pasywnych

   

   

  Rodzaje przyłbic spawalniczych do ochrony twarzy i oczu

   

  Przyłbice aktywne do spawania

  Przyłbice aktywne

  Są również określane jako: przyłbice samościemniające są wyposażone w filtr spawalniczy o automatycznym zaciemnieniu (ADF - Auto Darkening Filter).

  Po rozpoczęciu spawania filtr automatycznie zwiększa stopień zaciemnienia nie powodując oślepienia oraz rozjaśnia się tuż po wyłączeniu łuku spawalniczego. Bez zdejmowania lub uchylania przyłbicy spawany przedmiot oraz jeziorko spawalnicze są widoczne praktycznie przez cały czas.

  Nowoczesne przyłbice aktywne zapewniają:

  • Najwyższy poziom ochrony twarzy i oczu niezależnie od warunków pracy.
  • Oferują jednocześnie szereg udogodnień i nowoczesnych funkcji, które zwiększają komfort pracy.
  • Niektóre przyłbice wyposażone są w funkcje AutoPilot, która w pełni automatycznie dobiera zakres zaciemnienia z możliwością doregulowania o ± 2.
  • Uniwersalność zastosowania - większość przyłbic nadaje się do precyzyjnego spawania TIG.
  Przyłbice pasywne

  Przyłbice pasywne

  Pasywne przyłbice i tarcze spawalnicze mają wbudowane barwione szkło o odpowiednio dobranym stałym stopniu przyciemnienia. Polecane są do okazjonalnego oraz amatorskiego spawania.

  Przyłbice należy nałożyć na głowę, każdorazowo opuścić przed zajarzeniem łuku i podnieść po zakończeniu spawania. Są również dostępne modele, w których podnoszona i opuszczana jest jedynie szybka.

  Tarcze należy trzymać w dłoni umieszczając przed oczami i twarzą podczas spawania, a po przerwaniu spawania odsunąć na bok. Podczas używania tarczy niezbędna jest dobra koordynacja ruchów dłoni, aby uniknąć urazu oczu.

  Wymagania dotyczące przyłbic aktywnych - wg normy EN 379

   
  Europejska norma EN 379 reguluje wymagania dotyczące automatycznych filtrów spawalniczych (ADF), które automatycznie zmniejszają współczynnik przepuszczania światła, gdy zapala się łuk spawalniczy. Określane są również jako filtry spawalnicze o przełączanym stopniu zaciemniania.

  Opisana powyżej norma wprowadziła ranking klas optycznych, który różnicuje przyłbice aktywne pod względem ich zdolności do przepuszczania światła przez poszczególne warstwy filtra ADF.
   
  Przyłbice oznaczane są w formacie: A/B/C/D, gdzie poszczególne litery odpowiadają wartościom klasy optycznej od 1 do 3. Wynik 1 jest najwyższy.

  Przyłbice o oznaczeniu 1/1/1/1 będą zatem posiadać najbardziej korzystne parametry.

  Takie oznaczenie gwarantuje najwyższą możliwą klasę przyłbicy, która będzie charakteryzować się czystym i niezakłóconym obrazem spoiny, łuku oraz otoczenia.

   

  Ranking klas optycznych

   

  Klasa optyczna - dokładność widoku EN 379

  A/x/x/x

   

  Optyczna

   Ocenia ogólną jakość oraz stopień zniekształcenia obrazu podczas patrzenia przez przyłbicę. Wskazuje na możliwość wystąpienia efektu rozmycia w przypadku przyłbic z niższą oceną.

  Klasa optyczna - Rozproszenie światła EN 379

  x/B/x/x

  Ostrość widzenia

  Pozwala na sprawdzenie stopnia w jakim światło jest rozpraszane w filtrze ADF. Klasa wskazuje również na obecność zanieczyszczeń produkcyjnych w szkle, które będą wpływać na ogólną wyrazistość obrazu.

  Klasa optyczna - Rozproszenie światła EN 379

  x/x/C/x

  Równomierność zaciemnienia

  Wskazuje na zdolność soczewek do jednolitego stałego zaciemniania w całym polu widzenia. Znaczące róznice w przepuszczalności światła soczewek mogą powodować powstawanie obszarów zaciemnionych.

  Klasa optyczna - Rozproszenie światła EN 379

  x/x/x/D

  Wpływ kąta patrzenia na obraz

  Podlega ocenie stopień zniekształcenia obrazu, gdy patrzy się przez przyłbicę pod wieloma różnymi kątami. Filtr automatyczny klasy 1, nie powinien zmieniać obrazu niezależnie od kąta patrzenia.

   


  Wymagania dotyczące przyłbic pasywnych

   
  Poniższe normy ustalają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metod badań środków ochrony indywidualnej używanych do ochrony oczu i twarzy przed szkodliwym promieniowaniem optycznym i innymi specyficznymi źródłami ryzyka lub zagrożeń, występujących zwykle podczas spawania, cięcia lub w operacjach pokrewnych takich jak: cięcie termiczne, napawanie, lutospawanie, natryskiwanie cieplne, hartowanie powierzchniowe.
  • Norma EN 169 - Filtry  spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych. Wymagania dotyczące współczynnika  przepuszczania i zalecane stosowanie
  •  Norma EN 170 - Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed nadfioletem. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.
  •  Norma EN 171 - Filtry chroniące przed podczerwienią
  •  Norma EN 175 - Ochrona osobista. Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych.

   

  Filtr ADF - zasada działania

   
  Podstawowymi elementami filtra ADF jest wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD oraz detektory (sensory) łuku. Ekran LCD pracuje jak migawka. Gdy nie ma dopływu energii, ekran jest przezierny. Stan ten nazywany jest ogólnie stanem jasnym - zwykle w stopniu zaciemnienia 3 lub 4.
   
  Po zajarzeniu łuku sensory wysyłają sygnał elektryczny, która zasila LCD i ekran natychmiast się zaciemnia. Stan ten nazywa się stanem ciemnym, który może oznaczać pojedynczy stopień zaciemnienia, np. 11 lub zmienne stopnie zaciemnienia np. od 9 do 13 w zależności od nastawy. Po zaniku łuku ekran LCD powraca do stanu jasnego.
   
  Zasilanie filtra ADF odbywa się zwykle za pomocą ogniw światłoczułych, pobierających energię światła z łuku elektrycznego. W celu podtrzymania pracy, gdy filtr ADF jest używany po dłuższym okresie bezczynności wyposaża się go również w baterie.
  Filtr ADF jest z obu stron chroniony przed brudem i uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą szybek zewnętrznych i wewnętrznych.
   

   


   

  Funkcje i parametry przyłbic samościemniających

  • Ochrona przed promieniowaniem UV i IR - każda przyłbica wyposażone jest w filtr UV (promieniowanie ultrafioletowe) i IR (promieniowanie podczerwone), który odbija i pochłania szkodliwe promieniowanie pozwalając wyłącznie bezpiecznym promieniom światła widzialnego na przedostanie się do oczu spawacza. Filtr UV i IR zapewnia stałą ochronę bez względu na to, czy filtr spawalniczy znajduje się w stanie ciemnym czy też jasnym.
  • Poziom zaciemnienia - określa stopień zaciemnienia filtra. Zwykle jest ono wyrażane w jednostce DIN (niemiecka norma przemysłowa). Poziom zaciemnienia wybierany jest w zależności od procesu spawalniczego oraz natężenia prądu spawania. Przyłbice różnią się między sobą zakresem regulacji stopnia zaciemnienia. Przyłbice wyższej klasy posiadają płynną regulację stopnia zaciemnienia w zakresie minimum 9 - 13 DIN.
  • Automatyczne dostosowywanie zaciemnienia - jest unikalną funkcją (Autopilot), która samoczynnie dobiera stopień zaciemnienia stosownie do intensywności łuku spawalniczego, dodatkowo dając możliwość regulacji ± 2 DIN.
  • Czas przełączenia (jasny do ciemny) - jest to czas jaki upływa od momentu zajarzenia łuku spawalniczego do przejścia filtra ADF w stan ciemny. Z oczywistych względów czas ten powinien być jak najmniejszy, aby chronić wzrok spawacza i nie dopuszczać do oślepienia. Czas ten podawany jest w parametrach przyłbicy i wynosi znacznie poniżej milisekundy.
  • Funkcja czułości - pozwala na ustawienie czułości sensorów w zależności od procesu spawalniczego, a także warunków w danym miejscu pracy. Jeśli jaskrawe światło z pobliskich stanowisk spawalniczych powoduje przedwczesne zaciemnienie ADF, można zmniejszyć czułość, co pozwoli wyeliminować zakłócenia. Jeśli natomiast filtr nie zaciemnia się podczas próby spawania przy niskim natężeniu prądu, czułość może zostać zwiększona, aż ADF zacznie pracować poprawnie w wymaganej odległości.
  • Funkcja opóźnienia (ciemny do jasny) - w zależności od procesu spawalniczego, materiału i temperatury, spawany materiał może żarzyć nawet po zakończeniu spawania. Jeżeli przyłbica spawalnicza szybko przełącza się ze stanu ciemnego na jasny po spawaniu, spawacz może doświadczać krótkotrwałego oślepienia. W takich przypadkach czas opóźnienia można ustawić na dłuższy. Przy spawaniu punktowym można ustawić niskie wartości czasu opóźnienia, aby ADF szybko wracał do ustawienia jasnego pozwalając spawaczowi na sprawne przechodzenie do kolejnego punktu spawania.
  • Regulacja kąta detekcji - możliwość dostosowania kąta detekcji do rodzaju i miejsca spawania jest bardzo istotna. Zmniejszenie kąta detekcji redukuje ryzyko przypadkowego zaciemnienia ADF na skutek działania nagłego jaskrawego światła podczas pracy lub światła pochodzącego z innego stanowiska spawalniczego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.
  • Tryb szlifowania - jeśli przyłbica posiada tę funkcję, oznacza to, że ADF można ustawić w pozycji „jasny” na czas trwania szlifowania. Zapobiega on zaciemnianiu się filtra pod wpływem pulsującego światła podczas szlifowania.
  • Wymiary pola widzenia - przyłbice wyposażone są w filtry ADF o różnych wymiarach, co ma wpływ na końcową cenę produktu. Przyłbice wyższej klasy zapewniają szerokie pole widzenia min. 50 x 100 mm.

   

  Dobór stopia przyciemnienia DIN w zależności od metody oraz prądu spawania

  Podstawowym parametrem przyłbicy samościemniającej jest poziom zaciemnienia jaki możemy nastawić na przyłbicy. Poniższa tabela zawiera orientacyjne wartości stopnia przyciemnienia dla różnych metod i prądów spawania. Prostsze przyłbice posiadają wąski zakres stopnia ochrony, np.: 10 i 11 DIN co jest wystarczające do spawania w średnim zakresie prądowym. Jeżeli jednak będziemy spawać w szerokim zakresie prądów to również przyłbica powinna posiadać odpowiednio szerszy zakres regulacji - najlepiej gdy zapewniona jest regulacja płynna i automatyczna (AutoPilot).

   

   

  Tabela: Zalecane stopnie ochrony zgodnie z EN169:2002. Indywidualna percepcja może wymagać korekty ustawienia stopnia ochrony w zakresie +/-1.

   

  Jaką przyłbicę wybrać dla siebie?

   

  W tym momencie należałoby zadać sobie kilka podstawowych pytań odnośnie naszego sposobu użytkowania przyłbicy. Pozwoli nam to na podjęcie właściwej i przemyślanej decyzji.
   
  • Metoda oraz prąd spawania - węższy zakres regulacji przyciemnienia (np. 6 do 9 DIN) przyłbicy będzie odpowiedni przy niższym zakresie prądowym (20 - 125 A) głównie dla metod MIG/MAG oraz MMA. Gdy zamierzamy większość czasu spawać metodą TIG, to powinniśmy skupić się na maskach, które dysponują szerszym zakresem regulacji przyciemniania (najlepiej 8 - 13 DIN).
  • Intensywność użytkowania - to dość ważne pytanie na, które musimy sobie odpowiedzieć, myśląc o zapewnieniu komfortu pracy. To, jak długo oraz do jakich zastosowań będziemy używać przyłbicę będzie decydować o jej klasie. Na prostsze oraz tańsze modele możemy się zdecydować, jeżeli spawanie będzie miało głównie charakter dorywczy lub hobbistyczny. Takie przyłbice będą odpowiednie dla spawania metodą MMA oraz migomatem. Jeżeli jednak sprzęt ma służyć do użytku profesjonalnego lub pracy ciągłej to warto, aby przyłbica odznaczała się najwyższą jakością. Przyłbice renomowanych producentów często posiadają wiele przydatnych funkcji dodatkowych, które usprawniają codzienną pracę.
  • Zakres ochrony - w przypadku mniej wymagających prac spawalniczych wystarczą podstawowe modele przyłbic z dwoma czujnikami optycznymi. Każda przyłbica automatyczna z atestem chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV) oraz podczerwonym (IR). Potencjalnym problemem mogą być jednak oślepienia na skutek przypadkowych rozbłysków lub spawanie prądem pulsującym. W takich warunkach elektronika filtra ADF prostszych przyłbic może nie działać poprawnie oraz powodować stałe lub okresowe oślepianie. Do takich zastosowań bardziej odpowiednie będą przyłbice z regulacją kąta detekcji wyposażone w cztery sensory lub funkcje regulacji opóźnienia np. Twilight.
  • Szybkość działania filtra - jest to czas reakcji (zwłoki) układu elektronicznego przyłbicy, który jest potrzebny do przejścia ze stanu jasnego do ciemnego po zajarzeniu łuku spawalniczego. Krótszy czas przełączania gwarantuje lepszą ochronę przed potencjalnym oślepieniem. Do spawania precyzyjnego zaleca się wybieranie tylko "najszybszych przyłbic", czyli takich, które będą reagować błyskawicznie niezależnie od wybranej metody spawania oraz charakterystyki łuku. Warto zwrócić również uwagę na dostępność funkcji wspomagających działanie ADF takich jak: funkcja czułości oraz opóźnienia.
  • Jakość optyki - porównuje się zazwyczaj przy pomocy przy pomocy przytoczonego wcześniej "rankingu klas optycznych" według normy EN 379. Starajmy się wybierać przyłbicę z maksymalną oceną 1/1/1/1 (alternatywnie 1/1/1/2) oraz z naturalnym odwzorowaniem barw True Color, gdyż stają się pewnego rodzaju standardem na rynku przyłbic ze średniego oraz wysokiego segmentu. Możemy mieć wówczas pewność, że wybieramy sprzęt spełniający najwyższe wymagania dotyczące widoku.
  • Funkcje ułatwiające spawanie - nowoczesne przyłbice samościemniające oferują szeroki wachlarz funkcji, które aktywnie wspomagają spawacza w jego codziennych zadaniach. Do wyboru mamy najbardziej powszechne opcje takie jak np. regulacja stopnia czułości oraz opóźnienia, Autopilot, który dostosuje na bieżąco stopień zaciemnienia do bieżącego łuku, czy tryb szlifowania, który zapewni ochrone również podczas czynności pomocniczych na co dzień przy zachowaniu stałego stopnia zaciemnienia.
  • Regulacja przyłbicy - konstrukcja więźby oraz możliwości jej regulacji niewątpliwie odpowiadają za komfort noszenia przyłbicy na co dzień. Przyłbice wiodących producentów często oferują rozbudowane systemy regulacji (np. HALO), które zapewniają optymalny i równomierny rozkład ciężaru. Jest to szczególnie ważne przy długotrwałym codziennym spawaniu, gdy rzadko ściągamy przyłbicę. Decydując się na określoną przyłbicę, zwracajmy większą uwagę na jakość wykonania więźby niż na wygląd samej skorupy. Im bardziej rozbudowana więźba tym korzystniej (wielopunktowo) rozłoży się ciężar maski na naszej głowie. Pamiętajmy jednocześnie, aby w miarę możliwości wybierać lżejsze modele (w okolicach 500 g).
  • Kształt skorupy - decyduje o przydatności przyłbicy w określonych warunkach przemysłowych. Jej gabaryty powinny być możliwie niewielkie, tak aby możliwe było obserwowanie spoiny w każdych warunkach i pod wieloma kątami. Dla spawaczy pracujących w ruchu, często w ograniczonych przestrzeniach przydatne będą przyłbicę z materiałową osłoną twarzy lub kompaktowe gogle automatyczne.
  • Dostępność części oraz akcesoriów  - warto dowiedzieć się przed zakupem, czy podstawowe części eksploatacyjne takie jak np. szybki ochronne czy napotniki są dostępne dla danego modelu. Czołowi producenci przyłbic dbają o to, aby zapewnić jak najszerszy asortyment akcesoriów dodatkowych, które mogą znacząco usprawnić pracę oraz zwiększyć w razie potrzeby standardową ochronę. Możemy znaleźć między innymi szeroki wybór: ochraniaczy głowy, szyi oraz klatki piersiowej, klipsy do mocowania przyłbicy na pasku, opaski, stabilizatory czy szkieł powiększających.
  • Ochrona dróg oddechowych - w przypadku niedostatecznej wentylacji miejscowej stanowiska do spawania, najskuteczniejszym rozwiązaniem często okazuje się przyłbice wyposażone w urządzenie nadmuchowe, które dostarcza świeże i oczyszczone powietrze do wnętrza skorupy. Do wyboru mamy zazwyczaj  niewielki aparat z wbudowanym akumulatorem, który montowany jest za pomocą pasa w okolicach lędźwi i jest połączony do przyłbicy za pomocą elastycznej rury. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko stały dopływ świeżego powietrza, ale również uniemożliwia przedostawanie się trujących dymów pod przyłbicę, ponieważ tłoczone powietrze stale wypycha je na zewnątrz.
   

  Dobór przyłbic samościemniających

   

   

   

  Zobacz także:

   

  0 komentarzy

  * pola wymagane
   Zamknij