Wyposażenie stanowisk pracy
  Ilość produktów: 0
  Suma netto: 0,00 zł
  Suma brutto: 0,00 zł
  Został poprawnie dodany do koszyka
  Powrót

  Oznaczenia osłon twarzy i oczu

  ICD.pl 2 August 2010 Ochrona twarzy i oczu

   

   

  Oprawy (ramki) i szybki powinny być znakowane oddzielnie. W przypadku środków ochrony oczu i twarzy, w których oprawka i szybka ochronna stanowią jedną całość, znakowanie jest umieszczane tylko na oprawce.

   

  Znakowanie opraw

  Oznaczenie opraw musi zawierać:

  • Numer identyfikacyjny producenta,
  • Numer normy (EN166),
  • Symbole wytrzymałości mechanicznej ("S", "F", "B", "A"),
  • Symbole obszarów zastosowań (cyfry od 3 do 9),
  • Oznaczenie "CE" świadczące o tym, że ochrona spełnia wymagania ujęte w odpowiednich normach europejskich.

  Symbole wytrzymałości mechanicznej:

  • S - podwyższona energia uderzenia - odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 22g z prędkością  5,1m/s,
  • F - niska energia uderzenia - odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 0,86g, z prędkością 45m/s,
  • B - średnia energia uderzenia - odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 0,86g, z prędkością 120m/s,
  • A - wysoka energia uderzenia - odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 0,86g, z prędkością 190m/s,
  • Brak - minimalna odporność na uderzenia, brak oceny stopnia ochrony.

  Symbole obszarów zastosowań:

  • 3 - ochrona przed cieczami (w postaci kropel lub rozbryzgów),
  • 4 - ochrona przed grubymi cząstkami pyłu (większymi niż 5 µm),
  • 5 - ochrona przed gazami i drobnymi cząstkami pyłu (parami, mgłami, dymami i pyłami o rozmiarze cząstek mniejszym niż 5 µm),
  • 8 - ochrona przed łukiem powstającym podczas zwarcia elektrycznego,
  • 9 - ochrona przed stopionym metalem i przenikaniem gorących ciał stałych,
  • Brak ogólnego stosowania - nie wyszczególnione zagrożenia mechaniczne i zagrożenia spowodowane promieniowaniem nadfioletowym, podczerwonym, słonecznym i widzialnym.


  Znakowanie szybek ochronnych

  Oznaczenie szybek musi zawierać:

  • Numer identyfikacyjny producenta,
  • Numer kodowy filtra (od 2 do 6) i stopień ochrony (zaciemnienia) (od 1,2 do 16; razem 23 stopnie zaciemnienia),
  • Klasa optyczna (cyfra od 1 do 3),
  • Symbole wytrzymałości mechanicznej ("S", "F", "B", "A"),
  • Symbole dodatkowych cech ochronnych („N”, „K”, „9”).

  Numer kodowy filtra – ochrona przed promieniowaniem:

  • 2 - filtr chroniący przed nadfioletem (UV),
  • 3 - filtr chroniący przed nadfioletem (UV),
  • 4 - filtr chroniący przed podczerwienią (IR),
  • 5 - filtr chroniący przed olśnieniem słonecznym (przeciwsłoneczny) bez wymagań w podczerwieni,
  • 6 - filtr chroniący przed olśnieniem słonecznym (przeciwsłoneczny) z wymaganiami dla podczerwieni,
  • brak - szybka nie pełni roli filtrującej (nie dotyczy filtrów spawalniczych).

  Symbole klasy optycznej:

  • 1 - +/- 0,06 dioptrii – do pracy ciągłej,
  • 2 - +/- 0,12 dioptrii – pracy nieregularnej, z przerwami,
  • 3 - +/- 0,25 dioptrii – praca rzadka (nie nadające się do długiego użytku).

  Symbole wytrzymałości mechanicznej:

  • S - podwyższona energia uderzenia - odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 22g z prędkością  5,1m/s,
  • F - niska energia uderzenia - odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 0,86g, z prędkością 45m/s,
  • B - średnia energia uderzenia - odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 0,86g, z prędkością 120m/s,
  • A - wysoka energia uderzenia - odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 0,86g, z prędkością 190m/s,
  • Brak - minimalna odporność na uderzenia, brak oceny stopnia ochrony.

  Symbole dodatkowych cech ochronnych:

  • K - odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki pyłu,
  • N - odporność na zamglenie (zaparowanie),
  • R - zwiększony współczynnik odbicia światła,
  • 8 - ochrona przed łukiem powstającym podczas zwarcia elektrycznego,
  • 9 - ochrona przed stopionym metalem i przenikaniem gorących ciał stałych,
  • Brak - nie posiada dodatkowych w/w cech ochronnych.

  Przykład oznaczenia:
  "5-3,1 1F" - informuje, że jest to filtr chroniący przed olśnieniem słonecznym (5) bez wymagań w podczerwieni, o stopniu ochrony (zaciemnienia) 3,1, wykonany w klasie optycznej „1” przeznaczonej do pracy ciągłej,  posiada wytrzymałość na niską energię uderzenia (F) i nie posiada dodatkowych cech ochronnych.

   

  UWAGI:

  • Symbol wytrzymałości mechanicznej F może być stosowany do wszystkich środków ochrony oczu, symbol B może być stosowany tylko do gogli i osłon twarzy, symbol A może być stosowany tylko do osłon twarzy.
  • Oznaczenie filtrów spawalniczych nie zawiera numeru kodowego, lecz tylko stopień ochrony.
  • Jeżeli symbole S, F, B i A nie są takie same dla szybek jak i dla ich oprawki, to kompletny środek ochrony oczu i twarzy należy przyporządkować do oznakowania dla niższej klasy.


  Znakowanie filtrów chroniących przed promieniowaniem laserowym

  Filtry chroniące przed promieniowaniem laserowym są znakowane w inny sposób niż pozostałe filtry. Gęstość mocy i gęstość energii promieniowania laserów o pracy ciągłej, impulsowych, z modulacją dobroci i z synchronizacją modu, stanowią podstawę do oznaczania filtrów laserowych i ich opraw (okularów, gogli). Istnieje 10 oznaczeń filtrów chroniących przed promieniowaniem laserowym (od L1 do L10) oraz 5 oznaczeń filtrów laserowych i ich opraw stosowanych do prac przy justowaniu laserów i układów laserowych (od R1 do R5).


  Znakowanie siatkowych ochron oczu i twarzy

  Siatkowe osłony twarzy przeznaczone do ochrony przed intensywnym promieniowaniem cieplnym są oznaczane dodatkowo symbolem "G".


  Znakowanie tarcz i przyłbic spawalniczych

  Znakowanie tarcz spawalniczych powinno zawierać: symbol producenta, numer normy, której wymagania wyrób spełnia (EN 175). Dodatkowo tarcze zachowujące stałość swoich wymiarów po zanurzeniu w wodzie oznaczone są symbolem "W".
  Znakowanie przyłbic spawalniczych powinno zawierać następujące symbole: symbol producenta, numer normy której wymagania wyrób spełnia, symbol odporności na uderzenie przez cząstki o dużej prędkości.
  Osłony chroniące przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym powinny być oznakowane dodatkowo symbolem „8”.

   

   

  0 komentarzy

  * pola wymagane
   Zamknij