Wyposażenie stanowisk pracy
  Ilość produktów: 0
  Suma netto: 0,00 zł
  Suma brutto: 0,00 zł
  Został poprawnie dodany do koszyka
  Powrót

  Obuwie antystatyczne ESD

  ICD.pl 22 grudnia 2009 Obuwie ochronne i robocze

  Obuwie ESD

  Problem elektryczności statycznej

  Problem elektryczności statycznej pojawia się na wielu stanowiskach pracy. Nagromadzenie ładunków elektrostatycznych może wywoływać wyładowania elektrostatyczne ESD (skrót od angielskiego Elektro Static Discharge), które mogą uszkodzić elementy elektroniczne lub gotowe produkty oraz wywoływać u pracowników nieprzyjemne wstrząsy elektryczne.

  Wyładowania ESD są jednym z największych problemów przemysłu elektronicznego. Zazwyczaj są niezauważalne, ponieważ nie dostrzegamy wyładowań o wartości poniżej 3000V. Zaistnienie ESD zauważamy w postaci iskry dopiero powyżej 5000V. Powszechnie efekty ESD znane są wszystkim. Są nimi wyładowania na klamkach od drzwi, strzelanie lub nawet iskrzenie podczas zdejmowania ubrań wykonanych z włókien syntetycznych. Naładowanie elektrycznością statyczną jest procesem naładowania elektrycznego, podczas którego w wyniku kontaktu i późniejszego rozdzielenia dwóch powierzchni generowany jest ładunek, który w efekcie może powodować uszkodzenie czułych elementów (mikroprocesorów, głowic dysków twardych, itp.). Najbardziej czułe elementy elektroniczne ulegają uszkodzeniu już przy wyładowaniu rzędu 30V! Obecność uszkodzeń spowodowanych przez ESD nie jest łatwa do wykrycia i może zostać niezauważona w fazie produkcyjnej. Ujawnia się dopiero w fazie użytkowania.

  W wielu zakładach ludzie stanowią główne źródło elektryczności statycznej. Zwykłe chodzenie lub siedzenie na pewnego typu krzesłach może generować w ludzkim ciele ładunki o napięciu do kilku tysięcy Volt. Bez właściwej kontroli, taki ładunek elektrostatyczny może z łatwością zostać rozładowany poprzez urządzenia wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne, co może spowodować ich uszkodzenie.

  Aby nie dopuścić do wyładowań elektrostatycznych lub zminimalizować ich skutki  należy wyposażyć pracownika w odzież i obuwie ESD a stanowisko pracy powinno być uziemione (zobacz: maty i wykładziny antystatyczne ESD) co ma umożliwić odpowiednie odprowadzanie ładunków elektrostatycznych od ludzi.

  Produkacja i obróbka elementów wrażliwych na alektryczność statyczną powinna odbywać się w strefach ochronnych EPA (skrót od angielskiego Electrostatic Protected Area).

   

  Obuwie antystatyczne a obuwie ESD

  Poniższy rysunek wyjaśnia różnicę między wymaganiami stawianymi dla obuwia o właściwościach antystatycznych a obuwia zakwalifikowanego jako ESD.

  Obuwie ESD

  Dla obuwia ESD zgodnie z normą EN 61340-5-1 wymagany opór elektryczny został zawężony do przedziału pomiędzy 7,5x105Ω a 3,5x107Ω (0,75 MΩ do 35 MΩ).

  Dzięki obuwiu chroniącemu przed efektem ESD zapobiega się elektrycznemu naładowaniu osoby noszącej obuwie, np. wskutek tarcia w trakcie chodzenia po niektórych powierzchniach, a tym samym zapobiega się niebezpiecznym wyładowaniom elektrostatycznym. Z drugiej strony, jeżeli dochodzi do rozładowania elektrostatycznego lub kontaktu pracownika z wysokim napięciem, to dzięki oporowi minimum 0,75 MΩ łagodzone są tego skutki.

  Obuwie ESD powinno się stosować, jeżeli zachodzi konieczność zapobiegania naładowaniu elektrostatycznemu pracownika poprzez odprowadzenie ładunków. Obuwie ESD jest stosowane w przemyśle elektronicznym, komputerowym i samochodowym w celu zapobiegania powstawaniu szkód poprzez wyładowania elektrostatyczne przy montażu czułych elementów. Również coraz więcej przedsiębiorstw chemicznych i farmaceutycznych w obszarach zagrożonych wybuchem stawia na większe bezpieczeństwo oferowane przez obuwie ESD. Obuwie to znajduje także coraz szersze zastosowanie w optyce, przemyśle lotniczym i statków kosmicznych, przemyśle spożywczym, w biotechnologiach, instytutach laboratoryjnych i naukowych oraz na niektórych stanowiskach szpitalnych.

   

   

  0 komentarzy

  * pola wymagane
   Zamknij