Wyposażenie stanowisk pracy
  Ilość produktów: 0
  Suma netto: 0,00 zł
  Suma brutto: 0,00 zł
  Został poprawnie dodany do koszyka
  Powrót

  Klasyfikacja filtrów i pochłaniaczy

  ICD.pl 31 August 2010 Ochrona dróg oddechowych

    

  Filtry i pochłaniacze wymienne do masek i półmasek

   

   

  Symbole literowe i kody koloru stosowane do oznaczania filtrów i pochłaniaczy w zależności od ich przeznaczenia:

  Typ

  Kolor oznakowania

  Przeznaczenie

  P

  biały

  pyły i aerozole ciekłe
  A

  brązowy

  gazy i opary organiczne o temperaturze wrzenia powyżej 65°C
  AX

  brązowy

  gazy i opary organiczne o temperaturze wrzenia poniżej 65°C
  B

  szary

  gazy i opary nieorganiczne, z wyjątkiem tlenku węgla, np. chlor, siarkowodór
  E

  żółty

  gazy i opary kwaśne, np. dwutlenek siarki
  K

  zielony

  amoniak i organiczne pochodne amoniaku
  SX

  fioletowy

  określone przez producenta substancje, tzw. pochłaniacz specjalny
  NO

  niebieski

  tlenki azotu
  Hg

  czerwony

  opary rtęci

   

  Podział pochłaniaczy gazowych

  Wszystkie elementy pochłaniające dzieli się ponadto na trzy klasy ochronne:

  • klasa 1 - pochłaniacze o niskiej pojemności sorpcyjnej, przeznaczone do ochrony przed gazami lub parami o stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym 0,1% (1.000 ppm),
  • klasa 2 - pochłaniacze o średniej pojemności sorpcyjnej, przeznaczone do ochrony przed gazami lub parami o objętościowym stężeniu w powietrzu nie przekraczającym 0,5% (5.000 ppm),
  • klasa 3 - pochłaniacze o wysokiej pojemności sorpcyjnej, przeznaczone do ochrony przed gazami lub parami o objętościowym stężeniu w powietrzu do 1% (10.000 ppm).

  Podział filtrów

  Skuteczność filtracji wyznacza się wobec standardowych aerozoli tj. chlorku sodu i mgły oleju parafinowego. Elementy filtrujące dzieli się w zależności od skuteczności filtrowania na trzy klasy ochronne:

  • klasa 1 - (oznaczenie P1) - skuteczność filtracji 80% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi o niskiej toksyczności dla których NDS≥2mg/m3,
  • klasa 2 - (oznaczenie P2) - skuteczność filtracji 94% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o niskiej i średniej toksyczności  dla których NDS≥0,05mg/m3,
  • klasa 3 - (oznaczenie P3) - skuteczność filtracji 99,95% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3.
  Przykład oznaczenia: AB1P3 - jest to pochłaniacz klasy 1 przeznaczony do gazów i oparów organicznych o temperaturze wrzenia powyżej 65°C (A) i gazów i oparów nieorganicznych (B) połączony z filtrem (P) klasy 3.

    

  Półmaski filtrujące

  Półmaski filtrujące dzieli się w zależności od skuteczności filtrowania na trzy klasy ochronne:
  • klasa 1 - (oznaczenie FFP1) - skuteczność filtracji 80% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o niskiej toksyczności dla których NDS≥2mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 4xNDS,
  • klasa 2 - (oznaczenie FFP2) - skuteczność filtracji 94% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o niskiej i średniej toksyczności  dla których NDS≥0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 9xNDS,
  • klasa 3 - (oznaczenie FFP3) - skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 20xNDS.
  Dodatkowe oznaczenia półmasek filtracyjnych:
  - S - półmaska przeznaczona do filtracji tylko cząstek stałych (pył, dym),
  - SL - półmaska przeznaczona do filtracji cząstek stałych (pył, dym) oraz cząstek ciekłych (mgła),
  - D - dodatkowe wymaganie odpowiedniej pyłochłonności sprawdzane pyłem dolomitowym,
  - C - dodatkowe wymaganie odpowiedniej pyłochłonności sprawdzane pyłem węglowym.
   
  Półmaski filtrujące nie mają znormalizowanego kodu koloru. Oprócz własności filtrujących niektóre maski pochłaniają szkodliwe substancje chemiczne, lecz jedynie w stężeniach poniżej NDS i stosowane zwykle do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.

  0 komentarzy

  * pola wymagane
   Zamknij