Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń - 58-550-50-99

  Ilość produktów: 0
  Suma netto: 0,00 zł
  Suma brutto: 0,00 zł
  Został poprawnie dodany do koszyka
  Powrót

  Badania i kontrola natrysków bezp.

  ICD.pl 15 June 2009 Prysznice, natryski, myjki bezpieczeństwa

   

    

  Wymogi dotyczące badań i kontroli urządzeń awaryjnych


  Norma ANSI Z358.1-2004 podaje, że wszelkie hydrauliczne natryski bezpieczeństwa i myjki do oczu należy uruchamiać co najmniej raz w tygodniu celem sprawdzenia ich prawidłowej pracy oraz przepłukania przewodów zasilających. Większość profesjonalistów w branży BHP skrupulatnie przestrzega tych zaleceń. Czasem jednak nie wiedzą oni dokładnie, co w istocie należy kontrolować. Dokładniejsze sprawdzenie działania urządzenia awaryjnego nie zajmuje dużo więcej czasu niż samo jego uruchomienie.

  Pierwszym i oczywistym krokiem kontroli jest uruchomienie natrysku lub myjki do oczu i sprawdzenie wypływu wody z urządzenia. Należy przy tym skontrolować jakość wody, ciśnienie strumienia wodnego, stan i czystość wylewek, łatwość uruchomienia, dostępność urządzenia oraz wiele innych elementów. Jaka więc będzie najlepsza metoda postępowania? Zamiast podawać gotową, uniwersalną listę kontrolną, według której miałyby być sprawdzane urządzenia, zamieszczamy poniżej materiały, pozwalające profesjonalistom BHP na opracowanie własnej listy czynności kontrolnych. Tak przygotowana lista będzie z pewnością lepiej dostosowana do wymogów i charakteru danego zastosowania niż lista uniwersalna.

  Kontrola cotygodniowa i coroczna - Norma ANSI Z358.1 wymaga wykonywania raz na tydzień oraz raz na rok kontroli wszystkich urządzeń awaryjnych. Inspekcje te powinny obejmować znacznie więcej niż tylko sprawdzenie, czy po uruchomieniu urządzenia wypływa z niego woda. Należy w szczególności przyjrzeć się dokładniej stanowi strumienia wodnego. Jeżeli przy kontrolowaniu urządzenia raz na tydzień stwierdza się, że początkowo z wylewki wypływa mętna woda, to należy podjąć odpowiednie środki, aby przeciwdziałać temu zjawisku. Należy także zwracać uwagę, czy na wylewkach nie powstają osady zanieczyszczeń oraz kamienia. W przypadku twardej wody mogą występować pewne osady mineralne, ale nie powinny one w żadnym razie powodować ograniczenia wypływu wody z wylewki (dotyczy także natrysku). Jeżeli osad mineralny ogranicza lub zniekształca strumień wody, wylewkę należy dokładnie oczyścić lub bezzwłocznie wymienić.

  Kontrola coroczna to także dobra okazja do rozważenia wprowadzenia nowych urządzeń i modyfikacji istniejących.

  Sprawdzenie wylewek myjki do oczu lub oczu i twarzy - Poza sprawdzeniem, czy na wylewkach nie ma osadów mineralnych, należy także uwzględnić cechy konstrukcyjne wylewek myjek do oczu lub oczu i twarzy. Kilka lat temu wiele projektowanych wylewek wyposażonych było we wkłady piankowe. Wkład piankowy miał za zadanie rozpraszanie i łagodzenie strumienia wodnego. Mógł on jednak stanowić dobrą pożywkę do rozwoju bakterii. To jeden z przykładów, kiedy warto wymienić starsze elementy urządzeń na nowsze.

  Dźwignie zaworów myjek do oczu - Dość częstym zjawiskiem jest luzowanie się dźwigni zaworów po upływie pewnego czasu. Należy dokładnie sprawdzić pewność zamocowania dźwigni do trzpienia zaworu. Elementy te są często bardzo energicznie uruchamiane przez zranionego pracownika będącego pod wpływem szoku wypadkowego i w stanie silnego pobudzenia rzutem adrenaliny. Płytki naciskowe dźwigni zaworów, cięgła natrysków oraz stopki mechanizmów otwierania zaworów muszą być w stanie wytrzymać dość znaczne obciążenia!

  Zawory odcinające - Zawory odcinające są często stosowane jako elementy izolujące poszczególne urządzenia od reszty systemu zasilania wodnego. Pozwalają one na prowadzenie prac konserwacyjnych przy minimalnych zakłóceniach innych funkcji instalacji zakładowych. Zawory odcinające powinny być normalnie zawsze ustawione w położeniu otwartym i należy je lokalizować z dala od przejść i dróg transportowych, a także powinny być one wyposażone w blokady położenia otwartego, w celu uniemożliwienia ich przypadkowego zamknięcia.

  Swobodny dostęp - Ludzie często przyzwyczajają się do przeszkód, które napotykają codziennie w pracy. W czasie okresowych kontroli należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia awaryjne posiadają wolne od przeszkód drogi dostępu.

  Urządzenia przenośne - Szczególnie dokładnie należy kontrolować przenośne natryski awaryjne oraz myjki do oczu i twarzy. Urządzenia przenośne są bardziej narażone na zanieczyszczenie niż stacjonarne. Dlatego też są one bardziej podane na usterki. Należy przykładać szczególną uwagę do prawidłowego prowadzenia konserwacji przenośnych urządzeń awaryjnych, zgodnie z zaleceniami producenta. Czas ważności i skutecznego działania środka antybakteryjnego to kwestia często pomijana w kontroli.

  Urządzenia samodzielne lub z doładowaniem pneumatycznym - Urządzenia przenośne oraz z doładowaniem pneumatycznym, przeznaczone do instalowania w odległych lokalizacjach, wymagają uwzględnienia pewnych szczególnych warunków konserwacji. Należy na przykład często kontrolować poziom wody w zbiornikach oraz ciśnienia w butlach powietrznych.
  Zamknięte urządzenia awaryjne (kabiny) wyposażone są zwykle w elementy sterowania temperatury, które sterują urządzeniami ogrzewającymi lub chłodzącymi wodę zasilającą, aby miała ona stale dopuszczalną temperaturę dla komfortowego korzystania z natrysku lub myjki do oczu i twarzy przez wymagane 15 minut. W czasie okresowych kontroli i prób urządzeń należy także sprawdzać te nastawy.

  Urządzenia z ogrzewaniem kablowym - Ogrzewanie kablowe stosuje się w urządzeniach awaryjnych instalowanych w środowisku narażonym na zamarzanie. Normalne, cotygodniowe przepłukiwanie urządzenia oraz przeglądy coroczne muszą obejmować także sprawdzenie, czy urządzenia mają prawidłowe zasilanie elektryczne, zapewniające stały przepływ wody.

  W ludzkiej naturze leży chodzenie na skróty, jednakże postępowanie takie w odniesieniu do konserwacji urządzeń awaryjnych może być szkodliwe, a nawet niebezpieczne. Nie chodzi tutaj tylko o skrupulatne notowanie wyników kontroli - chodzi o bieżące śledzenie potrzeb i dostępnych środków reagowania na sytuacje awaryjne, a także zapewnienie ich stałej gotowości do działania oraz właściwe modernizowanie.

   

  0 komentarzy

  * pola wymagane
   Zamknij