Wyposażenie stanowisk pracy
  Ilość produktów: 0
  Suma netto: 0,00 zł
  Suma brutto: 0,00 zł
  Został poprawnie dodany do koszyka
  Powrót

  Apteczki wg norm DIN

  ICD.pl 8 December 2016 Apteczki, pierwsza pomoc

  W Polsce brak jest unormowań precyzyjnie określających skład wyposażenia apteczek pierwszej pomocy. Podobnie jak w większości krajów UE przyjęło się określanie składu apteczek w oparciu o niemieckie normy DIN. Określenia „apteczka DIN” lub „apteczka model DIN” nie precyzują rodzaju apteczki a jedynie wskazują że skład apteczki został dobrany w oparciu o jedną z kilku norm DIN. 

  Posługiwanie się więc normami DIN jest w Polsce dobrowolne. Nie ma prawnego obowiązku wyposażenia apteczki zgodnie z normami DIN ale wobec braku krajowego uregulowania tej kwestii nie ma przeszkód stosowania bądź wzorowania się na normach DIN.

  Normy DIN bardzo precyzyjnie definiują skład apteczek oraz wymagania jakościowe wyposażenia. Aby apteczka spełniała wymagania określonej normy DIN, wiele indywidualnych elementów wyposażenia musi spełniać wymagania innych norm DIN. Zatem napis na opakowaniu np. DIN13164 wcale nie świadczy że apteczka spełnia stawiane przez normę wymagania. Dopiero opis na opakowaniu środków opatrunkowych podający konkretną normę upoważnia do oznakowania gotowego wyrobu nazwą DIN. Z tych powodów w 2008 roku niemiecka policja kontrolując zawartość apteczek polskich kierowców, kwestionowała ich jakość na podstawie pomiaru długości nożyczek.

  Rodzaje norm DIN

  • DIN 13167
   Norma określa skład apteczki pierwszej pomocy dla motocykli. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca zawartość jest mniejsza niż apteczki samochodowej i dostosowana do podstawowych urazów komunikacyjnych.
  • DIN 13164
   Norma określa skład apteczki stosowanej w pojazdach samochodowych. Dostosowany został do opatrywania ran powstałych w trakcie wypadków drogowych ale również w trakcie prac w terenie lub podczas pieszych wycieczek co tłumaczy opieranie się na tej normie również w ustalaniu składu apteczek innych niż samochodowe,
  • DIN 13157
   Norma (tzw. przemysłowa) określa ilość i rodzaj opatrunków i akcesoriów niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy na terenie budowy, zakładu pracy, biura, szkoły itp. Ze względu na większą ilość czynników ryzyka (np. oparzenia), dużą ilość zabezpieczanych osób a z drugiej strony brak ograniczenia miejsca (jak w przypadku apteczek samochodowych) skład jest znacznie bogatszy.
  • DIN 13169
   Norma ta stanowi praktycznie zdublowanie składu wg DIN 13157 (oprócz nożyczek i instrukcji). Apteczka z takim składem przeznaczona jest do zabezpieczenia większej ilości osób.

  W handlu często spotyka się rozszerzenie "PLUS" (np. DIN 13157 PLUS) co oznacza, że skład apteczny został wyposażony w więcej elementów niż wymaga norma. Najczęściej producenci dołączają do wyposażenia apteczki np. ustnik do sztucznego oddychania, chusteczki dezynfekujące lub inne środki. 

  Porównanie wkładów aptecznych wg norm DIN

  Element wyposażenia

  Ilość wymagana przez normę DIN

  DIN
  13167
  DIN
  13164
  DIN
  13157
  DIN
  13169
  Przylepiec DIN 13019 - A (5m x 2,5 cm)1112
  Plaster DIN 13019 - E (10 x 6 cm)44816
  Opatrunek na opuszki palców2248
  Opatrunek na palec (12 x 2 cm)2248
  Plaster z opatrunkiem (1,9 x 7,2 cm)2248
  Plaster z opatrunkiem (2,5 x 7,2 cm)44816
  Opatrunek indywidualny DIN 13151 - K  (6 x 8 cm)-112
  Opatrunek indywidualny DIN 13151 - M (8 x 10 cm)1236
  Opatrunek indywidualny DIN 13151 - G  (10 x 12 cm)1112
  Chusta opatrunkowa DIN 13152 - BR (40 x 60cm)-1--
  Chusta opatrunkowa DIN 13152 - A (60 x 80cm)1112
  Kompres (10 x 10cm)-6612
  Kompres na oko (min. 5 x 7 cm)--24
  Kompres zimny (min. 200 cm2)--12
  Koc ratunkowy 160 x 210 cm-112
  Opaska elastyczna DIN 61634 - FB 6 (4m x 6cm)-224
  Opaska elastyczna DIN 61634 - FB 8 (4m x 8cm)-324
  Chusta trójkątna DIN 13168 - D-224
  Nożyczki DIN 58279 - A (14,5 cm)11--
  Nożyczki DIN 58279 - B (19 cm)--11
  Torebka foliowa (min. 30 x 40 cm)--24
  Chusta z flizeliny (min. 20 x 30 cm)--510
  Rękawice jednorazowe EN 4554448
  Chusteczka wilgotna do czyszczenia skóry22--
  Instrukcja udzielania pierwszej pomocy1111
  Spis zawartości1111

   

  Jak dobrać ilość apteczek w zakładzie pracy?

  Ilość apteczek i rodzaj wkładu aptecznego należy dobrać w zależności od rodzaju działalności zakładu a więc od występujących zagrożeń oraz od ilości zabezpieczanych osób.

  Norma DIN rekomenduje stosowanie poniższej ilości wkładów aptecznych:

  Rodzaj działalności

  Ilość wkładów aptecznych DIN

  Wkład
  DIN 13157
  Wkład
  DIN 13169
  Wkład
  DIN 13169
  Place budowy jeden do 10 osób jeden dla 11 do 50 osóbpowyżej 50 osób - jeden na każde 50 osób 
  Zakłady produkcyjne jeden do 20 osób jeden dla 21 do 100 osóbpowyżej 100 osób - jeden na każde 100 osób  
  Handel, administracjajeden do 50 osób jeden dla 51 do 300 osóbpowyżej 300 osób - jeden na każde 300 osób  
  Inne zakłady, szkołyjeden - -

  Z uwagi na to, że wkład DIN 13169 to praktycznie zdublowany wkład DIN 13157 przyjęło się alternatywnie wyposażanie apteczek we wkład "2 x DIN 13157" zamiast w DIN 13169.

  Zobacz także

  0 komentarzy

  * pola wymagane
   Zamknij