Ilość produktów: 0
  Suma netto: 0,00 zł
  Suma brutto: 0,00 zł
  Został poprawnie dodany do koszyka
  Powrót

  Książka "Magazynowanie chemikaliów (z suplementem elektronicznym)"

  Nr artykułu: ODDK-BK1117e
  • Czas dostawy: 4 dni

   Sprawdź warunki dostawy
  • Składowanie substancji niebezpiecznych - przepisy

   Zobacz jak magazynować substanacje niebezpieczne. Aktualne przepisy oraz dobór środków ochrony stanowiskowej.

   Czytaj więcej
  150,00
  zł/szt. netto
  157,50
  zł/szt. brutto
  Minimalne zamówienie: 1 szt.
  Ilość została automatycznie zwiększona do wielokrotności opakowania.
  szt.

  Szczegółowy opis

  Magazynowanie chemikaliów (z suplementem elektronicznym)

  Karolina Kołdys

  • symbol: BK1117e
  • objętość: 184 str.
  • format: B5
  • wydanie: 2016
  • ISBN: 978-83-7804-331-7

  Magazynowanie chemikaliów jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw w wielu branżach. Odmienne właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne wielu substancji i mieszanin wymagają zapewnienia określonych warunków w trakcie ich przechowywania. Nieodpowiednie przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń magazynowych, nieprzestrzeganie kwestii związanych z magazynowaniem materiałów niezgodnych może doprowadzić do wielu negatywnych następstw typu pożar, wybuch, zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, zniszczenie mienia, zniszczenie środowiska.

  W publikacji wnikliwie omówiono:

  • podstawowe zasady bezpiecznej pracy w magazynach;
  • zagadnienia związane ze szkoleniem pracowników w zakresie wymagań związanych z magazynowaniem i przewozem (transport kolejowy, statkami żeglugi śródlądowej, morski i lotniczy);
  • klasyfikację towarów niebezpiecznych;
  • opakowania stosowane przy magazynowaniu chemikaliów i towarów niebezpiecznych i ich oznakowania;
  • kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej;
  • szczegółowe wytyczne w zakresie magazynowania: materiałów i przedmiotów wybuchowych; materiałów pirotechnicznych; materiałów niebezpiecznych pożarowo; gazów technicznych; materiałów ciekłych zapalnych, farb i lakierów; materiałów wytwarzających w zetknięciu z wodą gazy palne, karbid; pestycydów, nawozów organicznych i organiczno-mineralnych; nadtlenków organicznych; materiałów żrących;
  • środki ochrony indywidualnej dla pracowników magazynu;
  • zasady postępowania w przypadku uwolnienia substancji i mieszanin.

  Dodatkowo omówiono:

  • zakazy ładowania razem dla sztuk przesyłki zaopatrzonych w różne nalepki ostrzegawcze;
  • zakazy ładowania razem dla sztuk przesyłki zawierających materiały lub przedmioty wybuchowe (klasa 1), zaopatrzonych w nalepkę zgodną ze wzorem nr 1, nr 1.4, nr 1.5 i nr 1.6.

  W suplemencie elektronicznym wskazano i zamieszczono:

  • niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić w trakcie magazynowania razem substancji i mieszanin niebezpiecznych;
  • ujednolicone teksty wybranych aktów prawnych.

  Plik e-suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce.

  Zamknij