Wyposażenie stanowisk pracy
  Ilość produktów: 0
  Suma netto: 0,00 zł
  Suma brutto: 0,00 zł
  Został poprawnie dodany do koszyka
  Powrót
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami stosowanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą
  Bestseller

  Ebook "Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami stosowanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą"

  Nr artykułu: ODDK-eBHP0052
  -2%
  40,00
  zł/szt. netto
  39,20
  zł/szt. netto
  48,22
  zł/szt. brutto
  Minimalne zamówienie: 1 szt.
  Ilość została automatycznie zwiększona do wielokrotności opakowania.
  szt.

  Produkt jest obecnie niedostępny.

  Szczegółowy opis

  Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami stosowanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą

  • symbol: eBHP0052
  • format: PDF
  • objętość: 66 str.
  • wydanie: 2013
  • ISBN: 978-83-7804-451-2
  • autor: Halina Wojciechowska-Piskorska - wieloletni inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. 

  Opracowanie rekomendowane podmiotom leczniczym i firmom szkoleniowym.

  Pracodawca okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata, poddaje procedury (bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami oraz używania środków ochrony indywidualnej) ocenie i w razie potrzeby je aktualizuje, uwzględniając przy tym: 

  • postęp techniczny, jaki dokonał się w minionym czasie oraz
  • dostępność na rynku ostrych narzędzi zawierających rozwiązania chroniące przed zranieniem, a także
  • wiedzę w zakresie bhp, w tym wyniki prac naukowo-badawczych mających na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.


  W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych przebiegających z naruszeniem ciągłości tkanek pacjenta przy użyciu ostrych narzędzi (igieł, skalpeli, strzykawek, wenflonów, mandryn, skalpeli) istnieje niebezpieczeństwo zranienia się pracowników medycznych wykonujących taki zabieg. Jednocześnie zranienie takie może umożliwić szerzenie się zakażeń biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi u pracownika medycznego, w szczególności istnieje ryzyko występowania zakażeń spowodowanych wirusami przenoszonym w wyniku kontaktu narzędzi z krwią pacjenta.

   
  Zranienie przez pracownika medycznego ostrym narzędziem 
  w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych 
  jest wypadkiem przy pracy.

  W opracowaniu zawarto informacje umożliwiające dokonywanie analiz i określanie oceny ryzyka narażenia na zranienia ostrymi narzędziami na stanowiskach pracy w zakładach opieki zdrowotnej tj. kliniki medyczne, szpitale, przychodnie itp. Dołączonoprzykładową ocenę ryzyka w narażeniu na czynniki biologiczne dla stanowiska lekarza wykonującego zabiegi medyczne oraz pielęgniarki w oddziale szpitalnym ginekologiczno-położniczym.

  Ponadto zamieszczono pełen zakres wymagań bhp wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 696), w tym m.in. wzór raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

  UWAGA: Sankcje z tytułu naruszenia przepisów rozporządzenia są regulowane przez Kodeks Pracy. Zgodnie z art. 283 § 1 k.p. za nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bhp osoby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy albo kierują pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, podlegają karze grzywny od 1000 do 30 000 zł. 
  Karę taką mogą nałożyć organy kontrolne, jakimi są Inspekcja Pracy lub Inspekcja Sanitarna.
  Zamknij