Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń - 58-550-50-99

  Ilość produktów: 0
  Suma netto: 0,00 zł
  Suma brutto: 0,00 zł
  Został poprawnie dodany do koszyka
  Powrót
  • Instalacje i sieci gazowe
  Nowość

  Książka ''Instalacje i sieci gazowe'' - KaBe

  Nr artykułu: W-0800330
  53,33
  zł/szt. netto
  56,00
  zł/szt. brutto
  Minimalne zamówienie: 1 szt.
  Ilość została automatycznie zwiększona do wielokrotności opakowania.
  szt.

  Szczegółowy opis

  Instalacjre i sieci gazowe

  Wydawnictwo: Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”
  Autor: J. Guzik
  Format: A5
  Liczba stron: 384
  Wydanie: I
  Rok i miejsce wydania: Krosno 2019
  Oprawa: lakierowana, kolorowa

  Charakterystyka książki:
  W książce omówiono instalacje i sieci gazowe. Przedstawiono w niej zasady projektowania i wykonywania instalacji.
   Książka jest adresowana do projektantów i wykonawców instalacji i sieci gazowych. Może też być pomocą dla uczniów zasadniczych i średnich szkół technicznych o odpowiednich kierunkach kształcenia.

  Wstęp
  1. Podstawowe wiadomości o paliwach gazowych
    1.1. Międzynarodowy układ jednostek miar SI
    1.2. Podstawowe pojęcia i definicje
    1.3. Parametry określające stan gazu
    1.4. Główne składniki paliw gazowych
    1.5. Spalanie paliw gazowych
    1.6. Gaz ziemny - podstawowe informacje
    1.7. Biogaz
    1.8. Gaz płynny
  2. Instalacje i urządzenia gazowe
    2.1. Podstawowe definicje z zakresu instalacji gazowych
    2.2. Wykonywanie instalacji gazowych - wiadomości ogólne
    2.3. Próby i odbiory instalacji gazowych - wiadomości ogólne
    2.4. Podstawowe wymogi dla urządzeń gazowych i pomieszczenień, w których są instalowane
  3. Zapotrzebowanie na gaz
    3.1. Dobór średnic przewodów instalacyjnych
  4. Instalacje gazu z miedzi
    4.1. Właściwości miedzi i jej zastosowanie w instalacjach wewnętrznych
    4.2. Charakterystyka techniczna rur z miedzi wykorzystywanych w instalacjach wewnętrznych
    4.3. Charakterystyka techniczna łączników do rur miedzianych wykorzystywanych w instalacjach wewnętrznych
    4.4. Rodzaje połączeń rurowych i ich stosowanie
    4.5. Instrukcja przygotowania i montażu elementów instalacji miedzianych
    4.6. Połączenia rur miedzianych
    4.7. Gięcie rur miedzianych
    4.8. Wytyczne montażu instalacji z rur miedzianych
  5. Instalacje gazowe z rur stalowych
    5.1. Charakterystyka rur stalowych
    5.2. Sposoby łączenia rur stalowych
       5.2.1. Połączenia spawane
       5.2.2. Połączenia gwintowane
    5.3. Wymogi stawiane instalacji gazowej
    5.4. Usytuowanie i prowadzenie przewodów gazowych
  6. Instalacje na gaz płynny
    6.1. Wiadomości ogólne
    6.2. Instalacje na gaz płynny zasilane z butli
    6.3. Podstawowe warunki, które muszą być spełnione przy zasilaniu urządzeń gazem płynnym z butli
    6.4. Sposób podłączenia urządzenia gazowego
    6.5. Szczelność instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym
    6.6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji instalacji zasilanej z butli
    6.7. Warunki wykonania instalacji gazu płynnego zasilanej z baterii butli
  7. Instalowanie urządzeń gazowych
    7.1. Wiadomości ogólne
    7.2. Instalowanie kuchni gazowych
    7.3. Ogólne zasady instalowania grzejników wody i kotłów przepływowych
    7.4. Szybkozłącza - elastyczne przyłącza do gazu
  8. Elastyczne przyłącza stalowe do instalacji gazowych na podstawie oferty firmy AS-gaz z Krakowa
    8.1. Węże do gazu
    8.2. Węże do gazu rozciągliwe
    8.3. Zestaw montażowy do kotłów
  9. Kotłownie i pomieszczenia z kotłem
  10. Eksploatacja kotłów
  11. Ogólne wiadomomości o instalacjach ogrzewania
    11.1. Podział ogrzewań
    11.2. Ogrzewanie gazowe
    11.3. Wybrane przykłady produkowanych kotłów gazowych na bazie oferty firmy VIESSMANN
    11.4. Kotły gazowe z otwartą lub zamkniętą komorą spalania
    11.5. Kotły gazowe kondensacyjne
  12. Instalacje odprowadzania spalin z kotła - wiadomości ogólne
  13. Kominy do odprowadzania spalin
    13.1. Kominy stalowe jedno- i dwuścienne
    13.2. Komin ceramiczny
    13.3. Wymiarowanie kominów
  14. Wentylacja naturalna kotłowni w pomieszczeniu wydzielonym
  15. Graficzne oznaczenia elementów instalacji gazowych
  16. Bhp robót budowlanych - przy wykonywaniu instalacji gazowych
    16.1. Obowiązki kierownika budowy w zakresie bhp
    16.2. Posługiwanie się narzędziami i elektronarzędziami
    16.3. Znaki bezpieczeństwa
    16.4. Prace na wysokości
    16.5. Wypadki przy pracy
    16.6. Organizacja pierwszej pomocy
  17. Ryzyko powstawania pożarów i zatruć tlenkiem węgla
    17.1. Wiadomości ogólne
    17.2. Zagrożenia zatrucia czadem
    17.3. Możliwości zmniejszenia ryzyka zatrucia tlenkiem węgla
  18. Kontrole instalacji gazowych i przewodów kominowych
  19. Sieci gazowe - wiadomości ogólne
    19.1. Podział sieci gazowych
  20. Gazociągi z rur stalowych - wiadomości ogólne
    20.1. Zabezpieczenie gazociągu przed korozją
  21. Gazociągi z tworzyw sztucznych - wiadomości ogólne
    21.1. Łączenie i układanie rur PE
  22. Uzbrojenie gazociągów
  23. Urządzenia do pomiaru objętości przepływającego gazu - gazomierze
  24. Stacje gazowe
  25. Urządzenia do magazynowania paliwa gazowego
    25.1. Rodzaje zbiorników gazowych
    25.2. Podziemne magazyny gazu
  26. Przyłącza gazowe
    26.1. Szafki gazowe
    26.2. Wyposażenie punktów pomiarowych
    26.3. Punkty redukcyjne
  27. Zasady projektowania gazociągów oraz ich budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych
    27.1. Projektowanie gazociągów
    27.2. Dobór materiałów dla gazociągów z polietylenu
    27.3. Budowa sieci gazowej z polietylenu
    27.4. Naprawy gazociągów z PE
  28. Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych
    28.1. Zasady budowy i technologii spajania stalowej sieci gazowej
    28.2. Zasady doboru materiałów dla stalowej sieci gazowej
    28.3. Zasady realizacji napraw stalowej sieci gazowej
  29. Technologia wykonywania zgrzewów w systemach polietylenowych
    29.1. Technologia wykonywania zgrzewów doczołowych rur polietylenowych
      29.1.1. Kontrola jakości zgrzewu doczołowego
      29.1.2. Uwagi na temat zgrzewarek doczołowych, pracujących w trybie automatycznym w cyklu dwuciśnieniowym
      29.1.3. Przykładowe błędy w zgrzewaniu doczołowym
    29.2. Technologia zgrzewania elektrooporowego
      29.2.1. Uwagi ogólne
      29.2.2. Zgrzewanie elektrooporowych kształtek mufowych
      29.2.3. Zgrzewanie elektrooporowych kształtek siodłowych
      29.2.4. Kontrola jakości zgrzewu elektrooporowego
      29.2.5. Przykładowe błędy zgrzewania elektrooporowego
  30. Armatura do sieci gazowych
    30.1. Zasuwa z króćcami PE - miękkouszczelniona
      30.1.1. Dokumentacja techniczno-ruchowa zasuwy klinowej miękkouszczelnionej z króćcem z rur PE
    30.2. Zasuwa z króćcami stalowymi
    30.3. Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa
    30.4. Zasuwa z napędem - miękkouszczelniona kołnierzowa
    30.5. Przepustnica centryczna międzykołnierzowa
    30.6. Kurek kulowy kołnierzowy pełnoprzelotowy
    30.7. Filtr gazu kołnierzowy
    30.8. Akcesoria do armatury gazowej
      30.8.1. Obudowa stała do zasuw
      30.8.2. Obudowa teleskopowa do zasuwy
      30.8.3. Skrzynki uliczne
      30.8.4. Kółko ręczne
      30.8.5. Dźwignia
  31. Oznaczenia graficzne źródeł gazu i obiektów technologicznych oraz gazociągów i ich uzbrojenia
  32. Oznakowanie trasy gazociągów
  33. Przepisy bhp przy wykonywaniu sieci gazowych
    33.1. Ogólne przepisy bhp
    33.2. Roboty ziemne
    33.3. Roboty montażowe
    33.4. Roboty wykończeniowe
    33.5. Obowiązki osób kierujących pracami
    33.6. Znaki bezpieczeństwa
  Literatura

  Zamknij