Wyposażenie stanowisk pracy

Ochrona przed upadkiem

Praca na wysokości

Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości. Obowiązki pracodawcy, NORMY dot. sprzętu chroniącego przed upadkiem Czytaj dalej

Metody asekuracji

Wybór odpowiedniej metody asekuracyjnej jest kluczowym elementem sytemu ochrony pracownika przed zagrożeniami wynikającymi z pracy na wysokości. Przykładowe konfiguracje systemu powstrzymywania spadania. Czytaj dalej