Wyposażenie stanowisk pracy

Obuwie ochronne i robocze

Dobór, użytkowanie obuwia

Na co należy zwrócić uwagę przy doborze obuwia ochronnego? Pamiętaj, że nadmierna ochrona jest tak samo niewskazana, jak i jej brak. Obowiązki pracodawcy w zakresie przydziału obuwia ochronnego. Zasady użytkowania obuwia. Czytaj dalej

Obuwie do stref wybuchowych

Jakie obuwie należy stosować w strefach zagrożonych wybuchem: przy dystrybucji paliw, manipulowaniu środkami wybuchowymi, acetylenem, w przemyśle chemicznym, w lakierniach, górnictwie itp.? Czytaj dalej