Wyposażenie stanowisk pracy

Last Posts

Co to jest orteza? Rodzaje i zastosowanie stabilizatorów

Jak prawidłowo dobrać płukanki do oczu i zmniejszyć ryzyko obrażeń oczu przy kontakcie z substancjami chemicznymi i ciałem obcym.

Cztery podstawowe warunki pierwszej pomocy przy oparzeniu. Opatrunki hydrożelowe Water-Jel - sposób na oparzenia.

Jakie normy spełnia odzież ostrzegawcza? Podział odzieży na klasy. Wymagania dotyczące barwy.

Wyposażenie apteczki samochodowej zgodne z normą DIN 13164. Czy jest obowiązek posiadania apteczki samochodowej w Polsce i krajach UE?