Wyposażenie stanowisk pracy

Książka ''Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych'' - KaBe

Cena netto:
31,40 zł/szt.
Cena brutto:
32,97 zł/szt.
Nr artykułu:
W-0800283
Opakowanie:
1 szt.
Czas dostawy:
szt. Ilość została automatycznie zwiększona do wielokrotności opakowania.
  • Wydrukuj
  • Masz pytania, napisz do nas
Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych

Wydawnictwo: Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”
Autor: K. Buczek
Format: A5
Liczba stron: 222
Wydanie: IX
Rok i miejsce wydania: Krosno 2014
Oprawa: kolorowa, foliowana

Charakterystyka książki:
W książce zebrano wiadomości objęte obowiązującymi programami szkoleń kierowców-operatorów wózków jezdniowych napędzanych. Integralną częścią prezentującą jej treść jest płyta CD.
Książka przeznaczona jest dla słuchaczy kursów organizowanych dla kandydatów na kierowców-operatorów wózków jezdniowych napędzanych. Może też stanowić pomoc dla wykładowców, organizatorów kursów i użytkowników wózków.

Spis treści:
Od autora
1. Kierowca-operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym
2. Wózki jezdniowe napędzane
2.1. Definicja i podział wózków jezdniowych napędzanych
2.2. Wielkości znamionowe wózków i ich właściwości użytkowe
2.3. Warunki bezpiecznej pracy wózków
2.4. Dane techniczne wózków
3. Budowa wózków jezdniowych napędzanych
3.1. Układy napędowe w wózkach z silnikami spalinowymi
3.2. Układy napędowe w wózkach z silnikami elektrycznymi zasilanymi z baterii akumulatorów
3.3. Układy napędowe spalinowo-elektryczne w wózkach podnośnikowych
3.4. Układ kierowniczy
3.5. Układ hamulcowy
3.6. Mechanizm roboczy podnoszenia
3.7. Wyposażenie elektryczne wózków jezdniowych napędzanych
3.8. Urządzenia zabezpieczające, sygnalizujące i ostrzegawcze oraz oświetlenie
3.9. Osprzęt roboczy
3.10. Wskaźnik udźwigu
3.11. Wskaźnik wysokości podnoszenia
3.12. Rama i karoseria wózka
4. Butle gazowe w wózkach z silnikiem spalinowym zasilanym gazem z butli
5. Eksploatacja wózków jezdniowych z napędem silnikowym
5.1. Dozór techniczny
5.2. Zasady ogólne eksploatacji wózków
5.3. Eksploatacja układów hydraulicznych
5.4. Eksploatacja baterii akumulatorowej trakcyjnej
5.5. Uruchamianie, jazda i zatrzymywanie wózka
6. Ładunkoznawstwo
6.1. Opakowania ładunków
6.2. Urządzenia do formowania i przemieszczania jednostek ładunkowych
6.3. Składowanie ładunków
7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie wewnątrzzakładowym
7.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie pracy
7.2. Bhp kierowcy wózka jezdniowego napędzanego
7.3. Transport materiałów niebezpiecznych
7.4. Prace ręczne związane z przemieszczaniem ładunków wózkami jezdniowymi napędzanymi
7.5. Bezpieczeństwo w ruchu na drogach wewnątrzzakładowych
7.5.1. Wiadomości ogólne
7.6. Ochrona przeciwpożarowa
7.7. Znaki bezpieczeństwa
7.8. Wypadki w pracy i pierwsza pomoc
8. Wybrane wiadomości uzupełniające (niezbędne!)
8.1. Ważniejsze pojęcia i definicje w elektrotechnice
8.2. Elektryczne maszyny i urządzenia
8.3. Zabezpieczenia urządzeń i instalacji elektrycznych przed przeciążeniem lub zwarciem
8.4. Niebezpieczeństwo porażenia prądem
8.5. Elektronika – ważniejsze pojęcia
8.6. Mechanika – ważniejsze pojęcia i definicje
8.7. Części maszyn
8.8. Budowa i zasada pracy silników spalinowych
8.9. Napęd i sterowanie hydrauliczne
9. Transport wewnątrzzakładowy
9.1. Organizacja i podział transportu wewnątrzzakładowego
9.2. Środki transportu wewnątrzzakładowego
9.3. Drogi transportowe
9.4. Miejsce przemieszczania ładunków
9.5. Zaplecze techniczne transportu wewnątrzzakładowego
Literatura
Producent: KaBe Wydawnictwo KaBe Wydawnictwo
Nazwa: Książka ''Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych'' - KaBe
Ilość stron: Nie