Wyposażenie stanowisk pracy

Instrukcja postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym -TD/DD003

Cena netto:
6,90 zł/szt.
Cena brutto:
8,49 zł/szt. Pokaż tabelę wariantów
Nr artykułu:
B-0502007
Opakowanie:
1 szt.
Czas dostawy:
szt. Ilość została automatycznie zwiększona do wielokrotności opakowania.
  • Wydrukuj
  • Masz pytania, napisz do nas

Instrukcje BHP

Podstawowe informacje na temat instrukcji BHP. Kto zleca, opracowuje i opiniuje instrukcje stanowiskowe bhp? Wymagania prawne.

Czytaj dalej
Instrukcje z zakresu udzielania pierwszej pomocy  w wersji TD są oferowane w formie estetycznych i trwałych plansz w rozmiarze 245x350mm wykonanych z elastycznej płyty HIPS grubości 0,5mm. Płyta zaopatrzona jest w taśmę samoprzylepną.

Instrukcje pomocy przedlekarskiej opracowane zostały zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) przez specjalistów ds. ratownictwa medycznego.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić punkty pierwszej pomocy wyposażone w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy oraz apteczki. Obsługa punktów i apteczek na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy wyznaczonych pracowników.
Ponadto punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

Wyposażenie stanowisk w instrukcje z zakresu udzielania pierwszej pomocy podlega kontroli PIP (Państwowej Inspekcji Pracy), a ich brak może skutkować karą pieniężną.
 

Zobacz naszą ofertę szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i CPR AED (automatycznej zewnętrznej defibrylacji) połączone z instruktażem obsługi defibrylatora.

Producent: TopDesign TopDesign
Nazwa: Instrukcja postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym -TD/DD003

Zaznacz produkt, aby porównać

  Produkt Opak. Cena netto Czas dost.  
B-0511001 Instrukcja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach -TD/DD001 1 szt. 6,90 zł/szt. 24h Zamów
B-0511002 Instrukcja pierwszej pomocy w nieszczęśliwych wypadkach -TD/DD002 1 szt. 6,90 zł/szt. 5 dni Zamów
B-0502007 Instrukcja postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym -TD/DD003 1 szt. 6,90 zł/szt. 24h Zamów
B-0511004 Instrukcja ratowania i reanimowania topielców -TD/DD004 1 szt. 6,90 zł/szt. 5 dni Zamów
B-0511000 Instrukcja obsługi apteczki -TD/DD005 1 szt. 6,90 zł/szt. 24h Zamów
B-0501006 Instrukcja BHP udzielania pierwszej pomocy -TD/DD006 1 szt. 6,90 zł/szt. 24h Zamów
B-0501005 Instrukcja postępowania w przypadku oparzenia kwasem lub ługiem -TD/DD007 1 szt. 6,90 zł/szt. 5 dni Zamów
B-0501007 Wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy -TD/DD008 1 szt. 6,90 zł/szt. 24h Zamów
B-0501008 Zmianowy wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy -TD/DD009 1 szt. 6,90 zł/szt. 5 dni Zamów
B-0540030 Instrukcja BHP postępowania z odpadami medycznymi -TD/DD010 1 szt. 6,90 zł/szt. 5 dni Zamów
B-0502008 Zasady udzielania pomocy przedmedycznej porażonym prądem elektrycznym -TD/DD011 1 szt. 6,90 zł/szt. 5 dni Zamów
B-05040031 Instrukcja BHP przy obsłudze autoklawu -TD/DD012 1 szt. 6,90 zł/szt. 24h Zamów
B-05040032 Instrukcja BHP przy obsłudze lasera -TD/DD013 1 szt. 6,90 zł/szt. 5 dni Zamów
B-05040033 Instrukcja BHP przy dezynfekcji ubrań dla przychodni -TD/DD014 1 szt. 6,90 zł/szt. 5 dni Zamów
B-05040034 Instrukcja BHP przy osbłudze urządzenia do masażu wirowego -TD/DD016 1 szt. 6,90 zł/szt. 5 dni Zamów
B-05040035 Instrukcja BHP mycia i odkażania rąk w szpitalach i placówkach służby zdrowia -TD/DD017 1 szt. 6,90 zł/szt. 5 dni Zamów
B-05040036 Instrukcja BHP dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego -TD/DD018 1 szt. 6,90 zł/szt. 5 dni Zamów
B-05040037 Zasady postępow.przy uwalnianiu porażonego spod działania prądu elektr. o niskim napięciu poniżej 1000 V -TD/DD020 1 szt. 6,90 zł/szt. 5 dni Zamów