Artykuły BHP

Poradnik BHP

Apteczki, pierwsza pomoc

Obowiązek posiadania apteczki pierwszej pomocy jest narzucony licznymi przepisami. Wybrane przepisy prawne dotyczące wyposażenia stanowisk w apteczki i sprzęt pierwszej pomocy. Czytaj dalej

Ochrona słuchu

Czym jest hałas? Dopuszczalne wartości hałasu. Parametry charakteryzujące hałas w środowisku pracy. Jakie skutki wywołuje nadmierny poziom hałasu. Czytaj dalej

Ochrona przed upadkiem

Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości. Obowiązki pracodawcy, NORMY dot. sprzętu chroniącego przed upadkiem Czytaj dalej

Maty i wykładziny przemysłowe

Redukcja zmęczenia – jak się ją uzyskuje za pomocą ergonomicznych mat i wykładzin przemysłowych? Efekt redukcji zmęczenia przy stosowaniu wykładziny został najlepiej opisany w publikacji „Occupational Health & Safety”, której autorem jest James M. Kendrick Czytaj dalej